Czy nauczyciel wspomagający może być wychowawcą?

nauczyciel wspomagający studia

Ostatnia aktualizacja artykułu: 29 maja 2024

Praca z uczniami niedostosowanymi społecznie oraz zmagającymi się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami jest dla nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne bardzo wymagającym zadaniem. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, otrzyma on pomoc w organizacji kształcenia od osoby posiadającej kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Czy nauczyciel wspomagający może być wychowawcą? A może jego rola ogranicza się jedynie do pomocy osobie prowadzącej zajęcia? W tym artykule sprawdzamy aktualne przepisy.

Nauczyciel wspomagający – nieocenione wsparcie

W polskich szkołach coraz większa grupa uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W niektórych przypadkach wśród zaleceń dotyczących dostosowania procesu edukacji do możliwości ucznia, może znaleźć się informacja o konieczności zatrudnienia nauczyciela wspomagającego. Osoba na tym stanowisku nie prowadzi samodzielnie zajęć, tylko wspiera w realizacji kształcenia pozostałych nauczycieli różnych przedmiotów.

Nauczyciel wspomagający realizuje zintegrowane działania oraz zajęcia określone w programie razem z nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup. Bardzo cennym wsparciem jest również pomoc w dobieraniu form i metod pracy z uczniami borykającymi się z niepełnosprawnościami.

Sprawdź studia pedagogiczne

Kto może być nauczycielem wspomagającym?

Jeszcze do niedawna w przepisach próżno było szukać zapisów dotyczących kwalifikacji niezbędnych na to stanowisko. Sytuacja zmieniła się jednak wraz z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które wskazuje na to, kto może być nauczycielem wspomagającym.

Według przepisów takie uprawnienia ma m.in. osoba, która:

  • „ukończyła jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku:
    • pedagogika specjalna w dowolnym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
    • na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
    • logopedia i posiada przygotowanie pedagogiczne,
  • ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia albo zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., na dowolnym kierunku i w dowolnym zakresie, posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej,
  • ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub § 5, i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej”.
Czy nauczyciel wspomagający może być wychowawcą

Jak zostać nauczycielem wspomagającym? Podstawą przygotowanie pedagogiczne lub studia podyplomowe

We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach, niezbędne do wykonywania zadań jako nauczyciela wspomagającego jest przygotowanie pedagogiczne. Możesz je zrealizować zapisując się na jeden z kierunków dostępnych na naszej Uczelni. Zobacz studia z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Nie ukończyłeś studiów kierunkowych (np. jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej) lub jesteś aktywnym zawodowo nauczycielem posiadającym przygotowanie pedagogiczne i zastanawiasz się, jak zostać nauczycielem wspomagającym? W tym celu musisz zrealizować dodatkowo studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej.

Niezbędne uprawnienia możesz zdobyć zapisując się na kierunek dostępny na naszej Uczelni – m.in. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (3 sem).

CHCESZ ZDOBYĆ WYKSZTAŁCENIE NIEZBĘDNE DO PRACY JAKO NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY? ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Czy nauczyciel wspomagający może być wychowawcą?

Uzyskanie niezbędnych uprawnień pozwoli Ci realizować zadania przewidziane na tym stanowisku. Wiele osób zastanawia się jednak, czy nauczyciel wspomagający może być wychowawcą klasy. Według aktualnych przepisów taka funkcja może być powierzona nie tylko nauczycielom przedmiotu – może ją pełnić również nauczyciel wspomagający. Wyjątek stanowi jedynie osoba prowadząca zajęcia z religii, której dyrektor nie może wyznaczyć na wychowawcę klasy.

Jak widać nauczyciel wspomagający pełni bardzo ważną rolę w procesie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia do pełnienia coraz bardziej pożądanej funkcji, zapisz się na studia podyplomowe dostępne na naszej Uczelni. W ofercie znajdziesz również kierunki, dzięki którym zdobędziesz wiedzę przydatną na stanowisku wychowawcy klasy. Jednym z nich jest Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka dostarczająca informacji na temat psychologii rozwojowej i wychowawczej.