Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kurs kwalifikacyjny online czy studia?

Ostatnia aktualizacja artykułu: 10 stycznia 2024

Od momentu narodzin rodzice każdego dnia wpatrują się w swoją pociechę śledząc kolejne skoki rozwojowe. Zachwyt nad maleństwem może jednak przerwać obawa, gdy dostrzegą niepokojące zaburzenia. Choć dochodzi do takich sytuacji coraz częściej, specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie do pracy w tym zakresie pomagają skutecznie zniwelować nieprawidłowości. Rosnące zapotrzebowanie sprawia, że dla osób zainteresowanych perspektywicznym kierunkiem, jakim jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kurs kwalifikacyjny oraz studia są priorytetem w zawodowym rozwoju. Dlaczego to studia okażą się lepszym wyborem?

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe działania o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym, psychologicznym, medycznym i rehabilitacyjnym. Ich celem jest stymulowanie funkcji odpowiadających za komunikację oraz rozwój psychomotoryczny małego dziecka.

Pomoc oferowana jest także rodzicom i najbliższej rodzinie, która musi znać zasady postępowania z dzieckiem. Kluczem do efektywnego działania jest to, aby rodzice podjęli odpowiednie kroki jak najwcześniej. Warto zaznaczyć, że ta forma pomocy nie zastępuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a tym bardziej wychowania przedszkolnego.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE I ROZPOCZNIJ PRACĘ JAKO SPECJALISTA W ZAKRESIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kiedy może być zorganizowane i kto je prowadzi?

Pomoc w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może być zorganizowana, gdy rodzice wystąpią do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ze specjalnym wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Jeśli okaże się, że dziecko się do niej kwalifikuje, w opinii powinny znaleźć się m.in. informacje na temat formy pomocy.

Mogą ją organizować publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz przedszkola, a także specjalistyczne ośrodki i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Taka placówka musi posiadać w swoich szeregach kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kurs kwalifikacyjny nie wystarczy, ważne studia

Proporcjonalnie do częstotliwości zgłaszanych problemów w kontekście zaburzeń i niepełnosprawności dzieci rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kwalifikacje do podejmowania działań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Kursy kwalifikacyjne, które można znaleźć w Sieci okazują się jednak bezużyteczne.

Wszystko przez przepisy wskazujące, że takie uprawnienia posiada osoba, która:

  • ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii, studia wyższe z pedagogiki lub pedagogiki specjalnej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  • ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej i posiada przygotowanie pedagogiczne,
  • ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii, studia wyższe z pedagogiki lub pedagogiki specjalnej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • posiada kwalifikacje do pracy jako nauczyciel logopeda.

terapia pedagogiczna w przedszkolu

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje i zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mogą w łatwy sposób zrobić to zapisując się na studia podyplomowe realizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” to kierunek stworzony w oparciu o aktualne przepisy i rozporządzenia, który przygotowuje do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym. Dopracowany i rozbudowany program wyposaża słuchaczy w wiedzę i umiejętności, dzięki której jako absolwenci będą mogli:

  • w profesjonalny sposób organizować wczesną i kompleksową pomoc dzieciom z różnymi nieprawidłowościami i niepełnosprawnościami w zakresie rozwoju,
  • podjąć współpracę z dzieckiem realizując indywidualny program wczesnego wspomagania.

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kurs

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę m.in. na temat wczesnego rozwoju somatycznego i psychomotorycznego, metodyki pracy z dzieckiem i jego rodziną, a także profilaktyki zaburzeń rozwojowych. Studia trwają 630 godzin, z czego 180 godzin słuchacze realizują w ramach praktyk przygotowujących do pracy w zawodzie. Kierunek ten to świetna propozycja dla absolwentów pedagogiki, psychologii, logopedii czy fizjoterapeutów, którzy są zainteresowani pracą z dziećmi o różnych zaburzeniach rozwojowych.

Warto zaznaczyć, że studia są skierowane dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne – w przypadku jego braku nasza Uczelnia umożliwia zapis na dwa kierunki równolegle. Słuchacz otrzymuje wówczas rabat w wysokości 25% na przygotowanie pedagogiczne.