Co to jest edukacja dla bezpieczeństwa?

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot, który został wprowadzony w szkołach w miejsce wykładanego wcześniej Przysposobienia obronnego. Jakich tematów dotyczy i kto może go nauczać?

EDB – co to jest?

Wraz z wprowadzeniem nowej podstawy programowej w 2017 roku w planach uczniów pojawiło się EDB, czyli Edukacja dla bezpieczeństwa. Jest to przedmiot, który zastąpił całkowicie Przysposobienie obronne.

EDB realizowane jest obowiązkowo w klasie VIII szkół podstawowych, I klasie szkół ponadpodstawowych (czyli liceum, technikum oraz branżowej szkole I stopnia) w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

EDB co to za przedmiot i jakie zagadnienia porusza?

Choć minęło kilka lat od wprowadzenia tego przedmiotu, zarówno uczniowie, jak i aspirujący nauczyciele zastanawiają się w kontekście EDB co to za przedmiot i z jakiego zakresu tak naprawdę przygotowuje uczniów?

Otóż treści, które są poruszane podczas zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa (EDB) dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa oraz ludności cywilnej. Składają się na to takie elementy, jak:

  • zorientowanie w geopolitycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa Polski ze względu na jej położenie;
  • przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak katastrofy czy wypadki;
  • organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy;
  • działania prozdrowotne.

Od 1 września 2022 roku weszła w życie nowa podstawa programowa, która spełniła postulaty zawarte w projekcie.

Dzięki temu od tej pory uczniowie w ramach lekcji EDB zdobywają wiedzę na temat obronności państwa i podstaw ratownictwa, a nawet nabywają umiejętności strzeleckie. Ważnym punktem podstawy jest także przygotowanie uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi przez działania wojenne.

Celem nauczania tego przedmiotu jest również kształtowanie wśród młodzieży poczucia patriotyzmu oraz odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń. Dzięki temu wykształca się chęci i postawy do działania ochronnego na rzecz kraju oraz społeczności, która go zamieszkuje.

terapia pedagogiczna w przedszkolu

Co to znaczy EDB dla nauczycieli? Kwalifikacje do nauczania

Zmiana przedmiotu z Przysposobienia obronnego wprowadziła nie tylko zupełnie nowe nazewnictwo czy program, ale również kwalifikacje wymagane od nauczycieli. Z tego powodu wielu z nich zastanawia się nie tylko w kontekście edb co to jest za przedmiot, ale również kto może prowadzić zajęcia.

Ci, aby móc nauczać EDB – zarówno w szkołach podstawowych, jak i liceach czy technikach – muszą posiadać kwalifikacje adekwatne do nauczanego przedmiotu. Od lat najpopularniejszym i najefektywniejszym sposobem jest ukończenie studiów podyplomowych „Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa edb”.

Przyszli nauczyciele zdobywają wiedzę nie tylko z metodyki nauczania, ale przede wszystkim z merytoryki: bieżącej sytuacji w kraju, obowiązujących przepisów i zagrożeń, które mogą wystąpić; poznają również aktualne wytyczne, dotyczące postępowania podczas ich wystąpienia. Wszystko to ma na celu wykształcenie nauczycieli, którzy przygotują uczniów do właściwego zachowania, a także odpowiednich reakcji na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Pedagodzy będą mogli przekazywać wiedzę z zakresu:

  • bezpieczeństwa państwa,
  • organizacji działań ratowniczych,
  • pierwszej pomocy,
  • postaw prozdrowotnych

Nauczyciele poznają wiedzę, która umożliwi realizacji programu przez uczniów, którzy powinni znać m.in.: zagrożenia środowiskowe, sygnały alarmowe czy obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji.

Co to znaczy EDB dla uczniów?

Tematyka jest bardzo szeroka, ale również bardzo ważna – zwiększa świadomość odnośnie zagrożeń, edukuje jak skutecznie działać, a także poszukiwać rozwiązań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. W kontekście ochrony cywilnej kraju i ludności, wiedza z zakresu EDB jest niezwykle istotna w kształtowaniu poczucia stabilności i bezpieczeństwa narodowego.