Co to jest edukacja dla bezpieczeństwa?

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot, który został wprowadzony w szkołach w miejsce wykładanego wcześniej Przysposobienia obronnego. Jakich tematów dotyczy i kto może go nauczać?

Edukacja dla bezpieczeństwa – czyjego?

Treści, które są poruszane podczas zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa (EDB) dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa oraz ludności cywilnej. Składają się na to takie elementy, jak:

  • zorientowanie w geopolitycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa Polski ze względu na jej położenie;
  • przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak katastrofy czy wypadki;
  • organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy;
  • działania prozdrowotne

Celem nauczania tego przedmiotu jest również kształtowanie wśród młodzieży poczucia patriotyzmu oraz odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń. Dzięki temu wykształca się chęci i postawy do działania ochronnego na rzecz kraju oraz społeczności, która go zamieszkuje.

Nauczanie EDB – niezbędne kompetencje

Edukacja dla bezpieczeństwa do przedmiot, który zastąpił wcześniej wykładane Przysposobienie obronne. Tematyka jest podobna, jednak został zmieniony program, treści zostały uaktualnione i dostosowane do realiów dzisiejszego świata i związanych z nim zagrożeń. W związku z tym zwiększyło się zapotrzebowanie na nauczycieli posiadających kompetencje niezbędne, aby nauczać tego przedmiotu. 

Kto może wykładać Edukację dla bezpieczeństwa?

Aby móc wykładać EDB – zarówno w szkołach podstawowych, jak i liceach czy technikach – należy posiadać kwalifikacje uzyskane podczas studiów edukacji dla bezpieczeństwa. Przyszli nauczyciele zdobywają wiedzę nie tylko z metodyki nauczania, ale przede wszystkim z merytoryki: bieżącej sytuacji w kraju, obowiązujących przepisów i zagrożeń, które mogą wystąpić; poznają również aktualne wytyczne, dotyczące postępowania podczas ich wystąpienia. Wszystko to ma na celu wykształcenie nauczycieli, którzy przygotują uczniów do właściwego zachowania, a także odpowiednich reakcji na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Pedagodzy będa mogli przekazywać wiedzę z zakresu:

  • bezpieczeństwa państwa,
  • organizacji działań ratowniczych,
  • pierwszej pomocy,
  • postaw prozdrowotnych

Uczniowie powinni znać między innymi: zagrożenia środowiskowe, sygnały alarmowe czy obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji; powinni umieć rozpoznać stan zagrożenia życia i udzielić pierwszej pomocy. Zdobywają również wiedzę na temat zakresu działania różnego rodzaju służb – zarówno ratowniczych, jak i obronnych, oraz jakie działania powinni podejmować w przypadku zagrożeń nie tylko w stanie pokoju, ale i wojny. 

Tematyka jest bardzo szeroka, ale również bardzo ważna – zwiększa świadomość odnośnie zagrożeń, edukuje jak skutecznie działać, a także poszukiwać rozwiązań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. W kontekście ochrony cywilnej kraju i ludności, wiedza z zakresu EDB jest niezwykle istotna w kształtowaniu poczucia stabilności i bezpieczeństwa narodowego.