Nauczanie plastyki i techniki – pozyskaj uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów

technika i plastyka - studia dla nauczycieli

Istnieją przedmioty, które pojawiają się w tygodniowym planie uczniów jedynie raz. Nauczyciele prowadzący tego typu zajęcia bardzo często szukają wówczas sposobów na zwiększenie liczby godzin swojego etatu poprzez zdobycie kwalifikacji do nauki kolejnego przedmiotu. Jest to bardzo częsta praktyka szczególnie w przypadku przedmiotów, których podstawa programowa ma wiele wspólnych elementów, jak np. plastyka i technika.

Kierunek kwalifikacyjny – czym jest?

Studia podyplomowe oferujące kierunek kwalifikacyjny to takie, dzięki którym absolwenci oprócz szerokiej dawki wiedzy i umiejętności zdobywają uprawnienia do nauczania danego przedmiotu. Takie studia muszą spełniać aktualne wymogi nie tylko dotyczące samego programu, ale również czasu i sposobu jego realizacji.

ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PLASTYKI I TECHNIKI REALIZUJĄC RÓWNOLEGLE STUDIA PODYPLOMOWE

Uprawnienia do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów można zdobyć wybierając studia podyplomowe „Nauczanie plastyki i techniki”. Aktualne przepisy nie dopuszczają możliwości uzyskania kwalifikacji przez słuchacza, który zrealizuje kierunek składający się z więcej niż jednego przedmiotu. Studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego o nazwie „Nauczanie plastyki i techniki” to dwa realizowane równolegle kierunku:

  • Nauczanie plastyki,
  • Nauczanie techniki.

Zastosowanie takiej nazwy służy jedynie uproszczeniu procesu rejestracji na studia oraz ułatwienie korzystania z internetowego konta studenta. Osoba, która ukończy kierunek uzyskuje dwa oddzielne świadectwa ukończenia wyżej wymienionych kierunków oraz uprawnienia do pracy jako nauczyciel plastyki oraz nauczyciel techniki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w dalszej części artykułu oraz na stronie kierunku: https://studia-online.pl/kursy/123.

Nauczyciel techniki i nauczyciel plastyki – wymagania

Dla osoby, która chce podjąć zatrudnienie jako nauczyciel techniki oraz nauczyciel plastyki wymagania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Przepisy określają również wymogi dla przedmiotów plastyka i technika.

Aby zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, kandydat musi ukończyć studia:

  1. I lub II stopnia bądź jednolite magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
  2. I lub II stopnia bądź jednolite magisterskie na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
  3. I lub II stopnia bądź jednolite magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, nauczyciel techniki i nauczyciel plastyki, który nie posiada ukończonych studiów kierunkowych w obszarze techniki musi ukończyć kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu tego przedmiotu. Analogicznie wygląda to w przypadku plastyki.

Studia podyplomowe plastyka i studia podyplomowe technika – na co zwrócić uwagę?

Wybierając nauczycielskie studia podyplomowe plastyka i  technika należy wziąć pod uwagę, czy szkoła wyższa spełnia nowe standardy kształcenia określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

nauczanie plastyki i techniki studia online

Według przepisów, absolwenci realizujący dwa przedmioty jako jeden kierunek nie mogą uzyskać kwalifikacji do nauczania tych przedmiotów. Dlatego osoba zainteresowana rozpoczęciem kształcenia na kierunku, który zawiera w swoim programie i nazwie dwa przedmioty (w tym przypadku plastyka i technika) powinna się upewnić, czy ich ukończenie pozwala zdobyć osobne świadectwa potwierdzające studia podyplomowe z zakresu konkretnych przedmiotów.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia w sposób zgodny z wymaganiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ponieważ dwa kierunki realizowane są równolegle. Absolwenci uzyskują osobne świadectwa i kwalifikacje – do nauczania plastyki i nauczania techniki.

Studia podyplomowe technika – przedmiot wzmacniający pozycję nauczyciela

Technika to przedmiot, który pojawia się w szkole podstawowej. Z uwagi na największe braki kadrowe właśnie na tym etapie edukacyjnym, kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczyciela to możliwość rozwoju kariery i wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy. Osoba posiadająca uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów jest bardziej wszechstronna i elastyczna, co bardzo często jest doceniane przez potencjalnego pracodawcę. Podobnie jak nauczycielskie studia podyplomowe z plastyki pozwolą również zwiększyć liczbę godzin, co przekłada się także na wyższe wynagrodzenie.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule „Nauczanie plastyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online„.