Studiuj kierunek artystyczny – historia muzyki

studia dla nauczycieli historia muzyki

Muzyka w szkole podstawowej jest jednym z najważniejszych przedmiotów kształtujących wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki. Dzięki edukacji muzycznej uczniowie już od najmłodszych lat rozwijają świadomość nie tylko pod kątem polskich, ale również zagranicznych artystów. Na wyższy poziom wiedzy pozwala wspiąć się uczniom historia muzyki, czyli przedmiot prowadzony przez wykwalifikowanego nauczyciela w technikum oraz liceum. Na czym polegają zajęcia i jak zdobyć kwalifikacje do ich prowadzenia?

Edukacja muzyczna – pierwsza styczność w szkole

Jeśli uczeń nie uczęszczał do przedszkola i nie brał udziału w zajęciach z rytmiki, muzyka w szkole podstawowej będzie być może jego pierwszą stycznością z tym obszarem nauki. W pierwszych latach, w ramach edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele realizują treści kształcenia według programu, w którym znajdują się również zagadnienia z edukacji muzycznej. Dzięki zajęciom, uczniowie doskonalą swoją percepcję słuchową i sferę emocjonalną. W kształceniu zintegrowanym nauczyciel powinien znaleźć również miejsce na ekspresję twórczą.

Muzyka w szkole podstawowej

Dużego przeskoku pod względem ilości treści uczniowie mogą doznać w klasie IV, w której rozpoczynają edukację muzyczną na wyższym poziomie. Mowa nie tylko o teoretycznych aspektach muzyki, ale również o praktyce. To właśnie na lekcjach muzyki po raz pierwszy dzieci często świadomie po raz pierwszy używają instrumentów muzycznych lub śpiewają publicznie. Nauczyciel realizując treści programowe przekazuje także wiedzę z zakresu podstaw historii muzyki.

Historia muzyki – matura z przedmiotu artystycznego

Bardziej zaawansowane zagadnienia z tego zakresu poruszają nauczyciele w późniejszych latach. W planach uczniów technikum oraz liceum pojawia się bowiem dedykowany temu przedmiot – historia muzyki. Na tych lekcjach jest ona rozpatrywana w znacznie szerszym kontekście:

 • kultury,
 • języka,
 • sztuki,
 • architektury,
 • nauki.

Historia muzyki – matura niezbędna na studia

Uczniowie poznają procesy i fakty, które mają pośredni lub bezpośredni związek z historią powszechną dzięki wiedzy faktograficznej i jej odniesieniem do poszczególnych epok. Zagadnienia poruszane na lekcjach bardzo często budzą w uczniach chęć dalszego rozwijania się w kierunku muzycznym, a także aktywizują ich do gry na instrumencie lub szlifowania swoich umiejętności wokalnych.

CHCESZ ZDOBYĆ KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA MUZYKI I HISTORII MUZYKI? ZAPISZ SIĘ NA PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE

Z tego powodu wielu z nich decyduje się podjąć studia wyższe. Jednym z popularniejszych kierunków uniwersyteckich jest Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, która wymaga od kandydata zdobycia odpowiedniej ilości punktów z egzaminu maturalnego dotyczącego przedmiotu historia muzyki.

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów muzycznych – zdobądź kwalifikacje do prowadzenia zajęć

Z uwagi na fakt, iż coraz więcej uczniów chętniej podejmuje się nowych wyzwań i stawia na swój artystyczny rozwój odczuwając przy tym wsparcie swoich rodziców, rośnie zapotrzebowanie na nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów muzycznych w szkole. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN, aspirujący nauczyciel muzyki musi posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe lub zrealizować studia podyplomowe nadające właściwe kwalifikacje.

historia muzyki studia podyplomowe

Dzięki Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, uprawnienia do nauczania muzyki w szkole podstawowej oraz historii muzyki w liceum i technikum mogą zdobyć zarówno aktywni zawodowo nauczyciele aspirujący do zwiększenia swojego etatu o dodatkowe zajęcia, jak również osoby posiadające wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne.

Studia online dla aspirujących nauczycieli muzyki

Program studiów obejmuje 3 semestry zajęć, a 150 godzin zostało przewidziane na praktyki umożliwiające weryfikację zdobytej wiedzy oraz umiejętności w miejscu pracy. Słuchacze w trakcie nauki realizują takie tematy, jak:

 • kształcenie słuchu,
 • język i funkcje muzyki,
 • literatura muzyczna,
 • instrumenty szkolne,
 • śpiew,
 • organizacja przedsięwzięć artystycznych,
 • organizacja procesu nauczania,
 • rola i warsztat pracy nauczyciela muzyki oraz historii muzyki.

Więcej informacji znajdziesz na stronie kierunku Nauczanie muzyki i historii muzyki.