Czy potrzebne są dodatkowe studia, by móc zostać psychologiem dziecięcym?

psycholog dziecięcy studia online

Nieustannie rosnące zapotrzebowanie na usługi psychologa dziecięcego jest wynikiem coraz częściej odnotowywanych problemów wychowawczych i rozwojowych u najmłodszych pacjentów. Duże zainteresowanie usługami takiego specjalisty to również sygnał obecnych czasów, objawiający się szybkim tempem życia i nowoczesnym podejściem do rodzicielstwa. Pracę jako psycholog dziecięcy może podjąć jednak tylko osoba, która spełnia wymagania – zarówno pod kątem posiadanych umiejętności i wiedzy, jak również udokumentowanych kwalifikacji. Kto może nim zostać i jakie obowiązki ma specjalista na tym stanowisku?

Psycholog dziecięcy – specyfika pracy z najmłodszymi pacjentami

Osoba na stanowisku psychologa analizuje procesy, które zachodzą w ludzkiej psychice, a także relacje zachodzące między danymi osobami. Bardzo ważnym aspektem w pracy psychologa jest dokładne wysłuchanie pacjenta i próba dotarcia do źródeł jego problemu.

Psycholog dziecięcy w swojej pracy głównie bazuje na wywiadzie, na podstawie którego stawia określoną diagnozę. Dodatkowo specjalista może przeprowadzać testy psychologiczne, wydawać opinię lub – jeśli istnieje taka potrzeba – przekierować do innego specjalisty. Często problemy najmłodszych pacjentów rozwiązuje wspólnie z:

  • logopedą,
  • psychiatrą dziecięcym,
  • fizjoterapeutą.

Jak wygląda wizyta u psychologa dziecięcego?

Młodzi pacjenci wymagają terapii zazwyczaj ze względu na brak akceptacji wśród rówieśników, nadmierną nieśmiałość czy kontakt ze wzmożoną agresją. Każdy z przypadków będzie inny, dlatego psycholog dziecięcy musi opracować odpowiedni plan terapii.

Zadaniem psychologa jest także wspieranie rozwoju dziecka, które nie byłoby możliwe bez udziału jego rodziców lub opiekunów. Specjalista najczęściej rozpoczyna spotkania od przeprowadzenia rozmowy właśnie z nimi, dzięki czemu otrzyma informacje na temat zachowania dziecka i zauważonych nieprawidłowości. Następnie psycholog dokonuje obserwacji zachowania młodego pacjenta w różnych sytuacjach, a także przeprowadza rozmowę, na podstawie której podejmuje kolejne kroki terapeutyczne.

Wsparcie rozwoju dziecka – nie tylko terapia

Z uwagi na szerokie spektrum działalności psychologa, z jego usług można skorzystać nie tylko w chwili kryzysu, wątpliwości czy lęku o zdrowie psychiczne dziecka. Często na wizytę rodzice udają się ze swoimi pociechami, celem konsultacji lub uzyskania porady wychowawczej. Konsultacje mogą dotyczyć problemów rodzinnych, szkolnych czy emocjonalnych. Duża część rodziców decyduje się również na wizytę, aby ustalić poziom rozwoju swojego dziecka oraz poziom jego inteligencji.

studia podyplomowe psycholog dziecięcyPsychologia dziecięca – studia niezbędne do wykonywania zawodu

Jeśli dana osoba chce poprowadzić swoją karierę zawodową w niezwykle perspektywicznym kierunku, jaką jest psychologia dziecięca, studia okażą się niezbędne, aby uzyskać wymagane kwalifikacje. Uzyskanie odpowiedniego wykształcenia to bowiem pierwszy krok, aby podjąć pracę jako psycholog dziecięcy. Według aktualnych przepisów, psychologiem może zostać osoba, która jest absolwentem 5-letnich jednolitych studiów magisterskich z zakresu psychologii.

Wybór od razu może paść na psychologię dziecięcą lub student może dokonać w kolejnych latach wyboru odpowiedniej specjalizacji. Planując pracę z najmłodszymi pacjentami warto wybrać specjalność dotyczącą psychologii rodziny. Nauka skupia się wówczas na rozwoju psychologicznym dzieci i pozwala zdobyć umiejętności współpracy z rodzicami oraz opiekunami.

Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży – uzupełniające studia podyplomowe

Świetnym sposobem na uzupełnienie posiadanej wiedzy będą studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Psychologia dzieci i młodzieży – wspieranie rozwoju to kierunek zapoznający słuchaczy z wiedzą z obszaru psychologii dzieci i młodzieży nie tylko w kontekście poprawnego rozwoju, ale także różnych nieprawidłowości.

Psychologia dziecięca studia online

W trakcie dwóch semestrów słuchacze poznają m.in.:

  • podstawy rozwoju dziecka,
  • metody wczesnej diagnostyki kryzysów w rozwoju,
  • instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia psychopedagogicznego dziecka.

Studia skierowane do osób zajmujących się szeroko pojętym wsparciem psycho-pedagogicznym dzieci realizowane są z każdego miejsca, które posiada dostęp do Internetu. Nauka odbywa się online za pośrednictwem platformy dydaktycznej umożliwiającej słuchaczom stały dostęp do materiałów przydatnych do realizacji kolejnych tematów.

Więcej informacji na temat kierunku znajduje się na stronie oferty: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/532.