Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna online

Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna

Rewalidacja – studia podyplomowe online

Bardzo dużo dzieci i młodzieży w ostatnich latach diagnozuje się z powodu różnych zaburzeń. Niestety część z nich wymaga wprowadzenia leczenia i terapii na stałe. Im szybciej są one zauważone, tym szybciej można rozpocząć prawidłowe leczenie, które w wielu wypadkach skutkuje poprawieniem jakości życia leczonej osoby. Dlatego też tak ważna jest praca nauczyciela czy pedagoga szkolnego, ponieważ najczęściej to oni wykrywają nieprawidłowości w zachowaniu swoich podopiecznych.

Część wad rozwojowych można zauważyć już u dzieci w wieku przedszkolnym, a podjęcie odpowiedniej akcji już w tym wieku sprawi, że dziecko będzie miało szansę na prawidłowy rozwój w przyszłości. Jednakże, aby móc umieć rozróżnić, które zachowanie dziecka jest problematyczne, a które jest całkowicie normalne potrzebna jest fachowa wiedza. Zwłaszcza jeśli chcemy pracować na stanowisku pedagoga czy rewalidatora w placówkach edukacyjnych, w tym przedszkolach i szkołach. Także terapeuci czy osoby, które chcą pracować w poradniach specjalistycznych muszą mieć odpowiednie wykształcenie.

Diagnoza rewalidacja i terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna online to bardzo dobry wybór. Wbrew pozorom nie trzeba studiować pedagogiki przez 5 lat, aby nabyć wiedzę w zakresie diagnozowania zaburzeń czy też pracować w roli terapeuty z dziećmi i młodzieżą. Kończąc ten kierunek studiów można między innymi poznać wskazania do prowadzenia terapii z uczniami, czy też jak postępować i prowadzić zajęcia edukacyjne dla osób, które mają trudności czy specjalne potrzeby edukacyjne.

Oczywiście można też poznać metody, narzędzia i techniki pracy terapeutycznej, które będą niezwykle przydatne. Na takie studia może zapisać się każdy chętny. Wymogiem jest posiadanie ukończonych studiów co najmniej I stopnia. A zatem mogą to być pedagodzy, kandydaci na nauczycieli czy nawet rodzice, którzy chcą prowadzić terapię z dzieckiem w domu.

Rewalidacja – studia podyplomowe w WSKZ

Ten kierunek metodą online można studiować w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Sam kierunek nauczany jest w ilości 630 godzin, w tym 180 godzin to praktyki, co daje nam 3 semestry nauki. Uczelnia działa już od ponad 20 lat i w tym czasie otrzymała między innymi certyfikat ISO, który potwierdza prowadzenie działalności oświatowej zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości.