Dlaczego opłaca się uczyć kilka przedmiotów w szkole?

Nauczyciele posiadają niepowtarzalną szansę na szeroki rozwój zawodowy – zarówno w obszarze nauczania, jak i zupełnie innych dziedzinach. Przygotowanie pedagogiczne daje wiele możliwości w obszarach niekoniecznie związanych z edukacją. Jednak w przypadku, gdy pedagog pragnie zajmować się stricte nauczaniem, świetnym wyborem jest wieloprzedmiotowość

Nauczanie kilku przedmiotów – korzyści

Obecnie możemy zaobserwować pewien paradoks – z racji braku nauczycieli niektórych przedmiotów, bardzo ciężko jest sensownie układać plan zajęć dla każdej z klas; równocześnie jesteśmy obecnie w niżu demograficznym, co skutkuje nadmiarem nauczycieli – głównie przedmiotów klasycznych. Pozostaje więc stała niepewność co do liczby godzin przyznawanych danym pedagogom, a co za tym idzie – problem z wyrobieniem pensum.

Dlatego też im więcej uprawnień do nauczania, tym większe szanse na otrzymanie satysfakcjonujących godzin w szkole. To również korzyść dla placówek edukacyjnych, a także dla uczniów.

Interdyscyplinarność wpasowuje się w obecne trendy

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu umożliwia podjęcie nowych zadań w przypadku, gdy godziny wiodącego przedmiotu zostaną zmniejszone, lub gdy potrzebne będzie wypełnienie braku nauczycieli innych przedmiotów. Przy dobieraniu etatów nauczyciele wieloprzedmiotowi zyskują również dodatkową przewagę nad pozostałymi pedagogami, gdyż posiadają zwiększone kompetencje. To także rozwój i nabywanie nowych umiejętności.

Program nauczania – zwłaszcza z przedmiotów pokrewnych – może nie być trudny do przygotowania dla nauczyciela, nie jest to jednak możliwe bez dodatkowych studiów. Jednak dzięki temu, iż jeden nauczyciel wykłada kilka zazębiających się przedmiotów, może to ułatwić kształcenie blokowe, preferowane obecnie w wielu placówkach. Nauka zyskuje wtedy charakter interdyscyplinarny, co ułatwia uczniom zrozumienie zagadnień i wzajemnych powiązań. 

Studia podyplomowe - Nauczanie informatyki

Dalsze kształcenie nauczycieli – co wybrać?

Wybierając studia podyplomowe, można niewielkim kosztem znacząco rozwinąć swoje kompetencje do nauczania. Warto przy tym dokładnie prześledzić rynek i zapotrzebowanie edukacyjne

Jednym z największych trendów cieszy się obecnie nauka informatyki. Ponieważ na rynku pracy istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, szkoły starają się dopasować poprzez m.in. zwiększenie ilość godzin informatyki w szkole. Poprzez takie działania wzrasta również potrzeba nauczycieli, którzy mogliby nauczać informatyki, o co niestety jest bardzo trudno. Informatyka studia są wybierane przeważnie z myślą o karierze programisty, w związku z czym wykształceni specjaliści nie są zainteresowani pracą w szkole.

Tu jednak jest miejsce dla tych z pedagogów, którzy zechcą dokształcić się w tym zakresie, aby nauczać młodzież i zainteresować ją tą niezwykle potrzebną obecnie dziedziną. Szczególnie mogą się w tym odnaleźć nauczyciele przedmiotów ścisłych, ale nie jest to regułą – studia podyplomowe: informatyka to świetny pomysł na swój rozwój, i to w tak nowoczesnym obszarze

Ile zarabia nauczyciel informatyki? To oczywiście zależy od danej placówki, a także kompetencji nauczyciela. Jednakże mediana wynosi obecnie 4 260 PLN.