Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/487/studia/podyplomowe/integracja-sensoryczna/src-BlogIntSens

Integracja sensoryczna to proces, w którym do naszego mózgu docierają sygnały z naszego ciała i otoczenia, na które ono odpowiada. Nasze wszystkie zmysły muszą poprawnie pracować, aby zapewnić nam prawidłowe funkcjonowanie. Jakie to ma znaczenie pod kątem pracy nauczyciela? Nie od dzisiaj wiadomo, że dzieci się uczą najszybciej, a ich rozwój jest gwałtowny. Dochodzi u nich do tak zwanych skoków rozwojowych. Jednak samo zintegrowanie sensoryczne jest podstawą prawidłowego rozwoju, w tym rozwoju wyższych zmysłów czy nabywanych umiejętności. Dlatego też podczas nauki dzieci w przedszkolu czy w szkole nauczyciele muszą zwracać dużą uwagę na prowadzenie zajęć, które w tym pomogą.

Niestety mogą pojawiać się też uczniowie z zaburzeniami integracji sensorycznej. Takie dzieci mają problem choćby z wykonaniem własnych działań, mogą być bardziej ruchliwe niż rówieśnicy czy po prostu mieć problemy z koncentracją, a nawet z nabywaniem podstawowych umiejętności takich jak czytanie i pisanie. Z takimi uczniami trzeba więc pracować w zupełnie inny sposób niż ze zdrowymi rówieśnikami, a jednocześnie takie dzieci nie mogą się czuć wykluczone z grupy społecznej. Dlatego też studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna mogą być dla nauczycieli odpowiednie, aby móc rozpoznawać dzieci z takimi problemami, ale też aby je uczyć w najlepszy dla nich sposób.

Studia na tym kierunku można podjąć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego i jest to kierunek nauczany przez e-learning. Oznacza to, że zapisujemy się na studia jak i uczymy się na nich przez Internet. Dla osób pracujących na pełny etat jest to świetna forma nauki, ponieważ program studiów można realizować w wolnych chwilach, w czasie wybranym przez siebie. Oczywiście w trakcie studiów będą testy i egzaminy, ale przygotować się do nich można w czasie, kiedy mamy ochotę się uczyć lub możemy przysiąść do materiału na spokojnie. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego gwarantuje, że kierunki studiów są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. A jako uczelnia działa już od 20 lat i ma wydany certyfikat ISO.