Integracja sensoryczna

Cena: 400 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 312 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Integracja sensoryczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.


Czas trwania: 240 godzin - 2 semestry


Opis kierunku:

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy terapeuty SI w oświacie, szkołach, placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej oraz prywatnych gabinetach.


UWAGA! Przygotowanie pedagogiczne nie jest wymagane.


Adresaci:

Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów studiów medycznych, fizjoterapeutów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, a także terapeutów oraz dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym.

Jeśli zależy Ci na studiach kwalifikacyjnych z zakresu integracji sensorycznej to należy zapisać się na jeden z poniższych kierunków:

https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/506/studia/podyplomowe/integracja-sensoryczna-diagnoza-i-terapia-dzieci

https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4867914/studia/podyplomowe/integracja-sensoryczna-z-elementami-terapii-behawioralnej

https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4867211/studia/podyplomowe/integracja-sensoryczna-z-terapia-reki


Zatrudnienie:

Terapeuci SI mogą z łatwością znaleźć pracę we wszelkich przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej i innych ośrodkach edukacyjnych. Kompetencje uzyskane w czasie studiów podyplomowych na specjalności Integracja sensoryczna pozwolą absolwentom otworzyć i prowadzić własną działalność w tym zakresie.
| Pobierz program kierunku