Jak zostać pedagogiem szkolnym?

Ostatnia aktualizacja artykułu: 12 kwietnia 2021

Świadoma profilaktyka jest interesująca dla odbiorcy. Pomaga a nie szkodzi. Aby oddziaływania profilaktyczne były skuteczne potrzebna jest odpowiednia wiedza i umiejętności – mgr Kamila Dendek

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866931/studia/podyplomowe/pedagog-szkolny/src-BlogPedSzkolny

Zadania pedagoga szkolnego obejmują szereg zagadnień. Osoba zatrudniona na tym stanowisku współpracuje z wieloma osobami, udziela pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom, pomaga rozpoznawać i rozwijać ich predyspozycje oraz działać interwencyjnie w sytuacjach kryzysowych. Jak zostać pedagogiem szkolnym i jakie trzeba mieć wykształcenie?

Aby zostać pedagogiem szkolnym, należy mieć wykształcenie z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego w formie studiów podyplomowych trwających 3 semestry. Dodatkowo dla osób, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego, dostępne są kierunki z tego zakresu prowadzone również w formie studiów podyplomowych z wykorzystaniem metod e-learningu oraz samokształcenia. Tryb nauki ma charakter indywidualny, ponieważ to właśnie słuchacz decyduje o tym, kiedy i gdzie realizuje materiał dydaktyczny — wystarczy wyłącznie komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu. Nie trzeba się przejmować dojazdami do szkoły czy planem zajęć, ponieważ lekcje odbywają się na platformie e-learningowej. Wyklucza to dodatkowe koszty za naukę, związane z dojazdem, wyżywieniem lub noclegiem.

Metoda nauki online jest równorzędna wobec studiów stacjonarnych. Program zajęć dla obu form kształcenia jest ten sam, dotyczy to zarówno przedmiotów jak i liczby godzin lekcyjnych. Różnica polega wyłącznie na poziomie swobody przyswajania wiedzy. Dlatego bez obaw o jakość edukacji i kwalifikacji zawodowych można skorzystać z oferty studiów podyplomowych w WSKZ. Przemawia za tym 20 lat doświadczenia Uczelni na rynku edukacyjnym, zdobyty certyfikat ISO, czy też prowadzenie zajęć zgodnie z wymogami MNiSW. To wszystko sprawia, że jest jedną z najczęściej wybieranych uczelni przez studentów.