Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel bibliotekarz

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Biblioteka to bardzo ważne miejsce w każdej szkole. Można w nich nie tylko wypożyczać lektury szkolne, ale też pasjonujące książki do poczytania w wolnych chwilach. Zwykle osoby pracujące w bibliotece – bibliotekarze, nie rozpatrywani są jako nauczyciele, a to błąd, ponieważ taka osoba też ma status nauczyciela i musi spełniać wymagania stawiane co do tego zawodu. Co to oznacza? Nie wystarczy znać systemy katalogowania książek czy mieć ogromną wiedzę o literaturze, aby dostać taką pracę. Trzeba mieć też wykształcenie odpowiadające wykształceniu nauczyciela. Zatem dokładnie jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel bibliotekarz? Tutaj trzeba wziąć pod uwagę rozstrzygnięcia zapisane w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej, 1 sierpnia 2017 roku.

Zwłaszcza paragraf 7 w/w Rozporządzenia ma zastosowanie dla nauczycieli bibliotekarzy. Określono tu kwalifikacje jakie musi posiadać nauczyciel bibliotekarz. Wymagania te odnoszą się do bibliotekarzy pracujących w szkołach oraz w bibliotekach pedagogicznych. Między innymi trzeba ukończyć wyższe studia w zakresie bibliotekoznawstwa, wedle poziomu odpowiadającego szkole, w której będziemy pracować. Albo posiadać wykształcenie na poziomie wymaganym wedle zajmowanego stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły – przykładowo nauczyciel w szkole zawodowej może mieć ukończone studia I stopnia – czyli też mieć ukończone inne kierunku lub szkoły związane z bibliotekoznawstwem, w tym studia podyplomowe czy kursy zawodowe i mieć przygotowanie pedagogiczne. Także osoby, które ukończyły studium bibliotekarskie i mają przygotowanie pedagogiczne albo ukończyły zakład kształcenia nauczycieli ze specjalnością bibliotekoznawstwo mogą pracować w bibliotece.

Choć samo wykształcenie związane z bibliotekoznawstwem nie budzi zastrzeżeń, to co mamy rozumieć jako przygotowanie pedagogiczne? Otóż tutaj także MEN precyzuje, co jest zaliczane. Metoda nauki może być dowolna, ważne jest, aby taka nauka obejmowała odpowiednią liczbę godzin nauki, oraz po jej zakończeniu można było uzyskać dyplom czy świadectwo.

Choćby Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego i bibliotekoznastwo. Trwają one 2 lub 3, a w ramach nich do zaliczenia są godziny lekcyjne i praktyka. Szkoła spełnia wymagania MEN, a nawet MNiSW, ponieważ jest wpisana do rejestru szkół wyższych oraz instytucji szkoleniowych. Same studia prowadzone są przez e-learning, co jest niezwykle wygodną metodą nauki. Możemy więc z powodzeniem uczyć się na innym kierunku czy pracować zawodowo, a jeszcze uzupełniać kwalifikacje pedagogiczne.