Miejsca pracy po kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą

Ostatnia aktualizacja artykułu: 10 marca 2022

Zarządzanie – zarówno różnego rodzaju placówkami, jak i zasobami ludzkimi – wymaga kompetencji i obszernej wiedzy z wielu dziedzin. Osoby, które chcą podjąć się funkcji zarządczej, powinny posiadać gruntowne przygotowanie, aby sprawnie organizować wszelkiego rodzaju działania mające wpływ na funkcjonowanie danej instytucji. 

Czym jest zarządzanie oświatą?

Organizacja i zarządzanie oświatą jest procesem wpływającym na organizację i funkcjonowanie placówek związanych z edukacją.Sprawne zarządzanie to wzrost efektywności i jakości pracy, co przekłada się na podniesienie jakości działania całego systemu – szkoły, placówki oświatowo-wychowawczej czy innej instytucji związanej z edukacją. Działania podejmowane w kierunku organizacji pracy są procesem wymagającym odpowiednich kompetencji i stałego poszerzania wiedzy; ma to na celu dążenie do stałego ulepszania funkcjonowania placówki, sprawowanie kontroli nad wprowadzanymi rozwiązaniami i utrzymywanie dobrych relacji zarówno wewnątrz szkoły, jak i z całym środowiskiem lokalnym.

Studia podyplomowe zarządzanie oświatą – dla kogo?

Kwalifikacje uzyskane po tym kierunku są niezbędne, aby móc sprawować funkcje menedżerskie w placówkach oświatowych. Jednak uzyskanie wiedzy z tego zakresu jest zalecane każdemu, kto pragnie zwiększyć swoje kompetencje w zakresie budowania skutecznej strategii działania w oświacie – w szczególności zaś osobom zajmującym lub kandydującym na poniższe stanowiska:

 • dyrektor szkoły, 
 • osoby na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowo-wychowawczych, 
 • pracownicy administracji państwowej,

a także:

 • nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje,
 • osoby zajmujące się problematyką systemu oświaty w jednostkach samorządowych,
 • pracownicy nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły.

Kompetencje zdobyte po ukończeniu studiów podyplomowych na tym kierunku pozwalają na sprawne dowództwo w placówkach edukacyjnych; otwierają też drogę do awansu dla wicedyrektorów oraz pozostałych pedagogów, którzy pragną poszerzać swoje umiejętności i objąć wyższe stanowisko. Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów pozwolą na efektywne prowadzenie placówek oświatowych, co rozwija również jakość nauczania i sprzyja społeczności lokalnej.

Jak uzyskać niezbędne kwalifikacje?

Jedną z możliwości nabycia odpowiednich umiejętności jest ukończenie kierunku Zarządzanie oświatą studia podyplomowe, podczas których zdobywa się wiedzę i kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia placówki oświatowej. Tematy poruszane podczas studiów to m.in.:

 • marketing i ekonomia w edukacji,
 • uwarunkowania prawne,
 • nadzór pedagogiczny oraz zarządzanie organizacją,
 • pozyskiwanie funduszy i zarządzanie finansami;
 • wizerunek, kompetencje przywódcze, employer branding w edukacji.

Jest to zakres wiedzy z zarządzania, prawa, finansów i psychologii, ukierunkowane na działania w oświacie. Absolwenci zdobywają więc kompetencje, które mogą przełożyć na skuteczny rozwój szkoły czy innej placówki, nad którą będa sprawować opiekę menedżerską. 

Osoby aktywne zawodowo – a szczególnie nauczyciele, którzy chcą doskonalić się w zawodzie, mogą docenić możliwość studiowania kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą w formie całkowicie online – bez konieczności dojazdów, w miejscu i czasie dopasowanym do swoich potrzeb. Taką formę nauki oferuje m.in. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu opracowała platformę internetową, na której w wygodny sposób można przeprowadzić cały proces nauczania.

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie – co później?

Ten kierunek studiów ma na celu kształtowanie wykwalifikowanej kadry w placówkach oświatowych, lecz nie tylko – kompetencje menedżerskie są przydatne również w innych firmach i instytucjach. Przede wszystkim jednak polecane są osobom, które chcą podjąć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w takich miejscach, jak: kuratoria oświaty, szkoły – publiczne i niepubliczne, instytucje samorządu terytorialnego czy instytucje rządowe, związane z oświatą.