Praca w bibliotece szkolnej – jakie są wymagania?

Praca w bibliotece szkolnej - jakie są wymagania?

Mimo postępującej cyfryzacji, biblioteki wciąż pozostają instytucjami niezbędnymi do celów wyszukiwania różnego rodzaju informacji naukowych. W ich znalezieniu pomagają bibliotekarze, którzy są nie tylko pasjonatami literatury; praca w bibliotece wymaga specjalistycznej wiedzy, którą trzeba uzyskać do podjęcia tego stanowiska. 

Kto może zostać bibliotekarzem?

Chęć podjęcia się pracy bibliotekarskiej często powiązana jest z zamiłowaniem do literatury. To oczywiście istotny element, ale nie jedyny – ważne są tu również zdolności komunikacyjne i organizacyjne, kultura osobista i dokładność. Przy organizacji różnych zajęć dla czytelników – w tym dzieci i młodzieży – przydaje się także kreatywność. Najważniejsze jednak jest odpowiednie wykształcenie – bez niego podjęcie pracy w bibliotece – szczególnie szkolnej – może być niemożliwe.

Jak uzyskać niezbędne kwalifikacje?

Kierunkiem studiów, który przygotowuje do pracy bibliotekarza, jest bibliotekoznawstwo. Jego ukończenie daje kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia we wszystkich typach bibliotek, w tym szkolnych – z zastrzeżeniem, że kandydat posiada dodatkowo przygotowanie pedagogiczne – praca w szkole wymaga bowiem również kwalifikacji nauczycielskich.

Bibliotekoznawstwo podyplomowe online to 3-semestralna propozycja edukacji dla osób, które pragną podjąć pracę jako nauczyciel-bibliotekarz. Program nauczania obejmuje specyfikę pracy w bibliotekach, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych i innych placówek oświatowych. Absolwenci są więc merytorycznie przygotowani do objęcia stanowiska bibliotekarza w dowolnej instytucji, wymagającej wiedzy z bibliotekoznawstwa

Studia podyplomowe BibliotekoznawstwoStudia podyplomowe “Bibliotekoznawstwo”

Bibliotekarz zarządza miejscem, które musi zapewnić osobom zainteresowanym dostęp do wiedzy i kultury – utrwalonych pod postacią literatury bądź innych nośników, dostępnych w zbiorach bibliotecznych. Jednak rola bibliotekarza nie ogranicza się jedynie do udostępniania zasobów; podczas studiów słuchacze zapoznają się również z innymi aspektami tej pracy, realizując tematy takie, jak:

 • organizacja i zarządzanie zbiorami w bibliotece, 
 • organizacja biblioteki szkolnej i pedagogicznej, dostępu do informacji,
 • zarządzanie informacją naukową,
 • opracowania formalne i rzeczowe zbiorów,
 • usługi biblioteczne i marketing,
 • komunikacja społeczna,
 • czytelnictwo, biblioterapia,
 • literatura współczesna, literatura dla dzieci i młodzieży,
 • metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • edukacja artystyczna.

Bibliotekoznawstwo – studia podyplomowe realizuje więc cały program, który wyposaża w wiedzę niezbędną do prowadzenia biblioteki – ze szczególnym uwzględnieniem sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w charakterze nauczyciela-bibliotekarza.

Obowiązki szkolnego bibliotekarza

Do zadań bibliotekarza należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, które znajdują się na wyposażeniu instytucji. Oprócz tego:

 • tworzenie planu pracy biblioteki szkolnej:
 • tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie kultury czytelniczej,
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, postaw twórczych,
 • współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym
 • organizacja warsztatu informacyjno-dydaktycznego – analiza czytelnictwa, dostęp do Internetu i kącika czytelniczego,
 • selekcja, konserwacja zbiorów,
 • prace administracyjne – dokumentacja biblioteczna, aktualizacja kartoteki, estetyka pomieszczeń.

Do profesjonalnego pełnienia tych zadań przygotowują studia podyplomowe, które można odbyć również w formie online; jest to idealna propozycja dla osób, które pragną zaoszczędzić czas, poświęcany na uczelniane zjazdy. W przypadku osób czynnych zawodowo – w tym nauczycieli, którzy pragną zyskać nowe kompetencje – nauka przez Internet może być wygodną i nie kolidującą z pracą formą rozwoju zawodowego, gdzie również można się realizować pedagogicznie, chociaż w zupełnie innym otoczeniu.

Księgozbiór