Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel przedmiotów zawodowych

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Z roku na rok coraz więcej młodych osób decyduje się zapisać do technikum czy szkoły zawodowej zamiast do liceum ogólnokształcącego. Choćby po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminu państwowego uzyskuje się kwalifikacje zawodowe w stopniu technika oraz można tak samo jak po liceum przystąpić do egzaminu maturalnego, zdać go i pójść na studia. Właśnie dlatego tak dużo osób decyduje się na tego typu szkołę, ponieważ trwa ona zaledwie rok dłużej niż nauka w liceum ogólnokształcącym, ale za to po jej ukończeniu ma się zawód i możliwość kontynuowania nauki na uczelni wyższej.

Z powodu dużej popularności takich szkół potrzeba też dużej liczby nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zatem warto wziąć taki zawód pod uwagę, jeśli jeszcze kontynuujemy naukę lub jeśli już jesteśmy nauczycielem, ale chcemy zmienić kwalifikacje zawodowe. Warto jednak wiedzieć, że całkiem niedawno zmieniły się wymagania narzucane przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel przedmiotów zawodowych?

Jeśli chodzi o kwalifikacje przedmiotowe do nauczania przedmiotów zawodowych to wymagania MEN nie uległy zmianie. Oczywiście trzeba posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich – dwustopniowych lub jednolitych, choć nauczyciele zatrudnieni w zasadniczych szkołach zawodowych mogą mieć ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia. Jednak oprócz samych studiów przedmiotowych trzeba mieć ukończone jeszcze przygotowanie pedagogiczne. I tutaj Minister Edukacji Narodowej w nowym Rozporządzeniu z 1 sierpnia 2017 roku jasno formułuje, że nauka przygotowania pedagogicznego musi obejmować co najmniej 270 godzin lekcyjnych oraz student musi zrealizować 150 godzin praktyk zawodowych w wybranej placówce.

W praktyce oznacza to, że po ukończeniu studiów przedmiotowych należy jeszcze osobno zdobyć przygotowanie pedagogiczne. Jak i gdzie można uzyskać takie kwalifikacje? Między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Co do zasady na studia podyplomowe może zapisać się każda osoba, która ukończyła co najmniej studia I stopnia. Oznacza to, że można równocześnie realizować studia II stopnia i studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Także osoby, które już mają tytuł magistra czy inżyniera mogą zapisać się na studia podyplomowe.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia online, co oznacza, że można zapisać się i rozpocząć naukę w dowolnej chwili. Studia online są zgodne z wymaganiami MEN, a sama szkoła jest wpisana do rejestru szkół wyższych i instytucji szkoleniowych. Ponadto ma 20 lat doświadczenia poparte certyfikatem ISO, więc z pewnością warto się tutaj uczyć.