Jakie rodzaje terapii zajęciowej poznasz na studiach podyplomowych?

studia online terapia zajęciowa

Istnieje wiele schorzeń, które wymagają specjalistycznego i wielowymiarowego leczenia. Pacjenci, którzy borykają się z różnymi problemami nie zawsze muszą być jednak skazani na bierny udział w rehabilitacji. Dostrzegając pozytywny wpływ zaangażowania umysłowego oraz fizycznego w różne czynności, coraz częściej w trakcie leczenia pacjenci biorą udział w specjalnych zajęciach. Jakie są rodzaje terapii zajęciowej i dlaczego warto podjąć studia podyplomowe z tego obszaru?

Metody terapii zajęciowej coraz popularniejsze

Terapia zajęciowa to powszechnie stosowana metoda usprawniania osób, które borykają się z problemem ograniczenia w funkcjonowaniu psychospołecznym. Klientami specjalistów są najczęściej seniorzy, osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, które wymagają aktywizacji na wielu płaszczyznach. Metody terapii zajęciowej skupiają się na pacjencie i polegają na wspieraniu jego zdrowia oraz dobrostanu poprzez prowadzenie aktywności typowych dla codziennego życia.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Rodzaje terapii zajęciowej

Wyróżnia się trzy główne rodzaje terapii zajęciowej, do których zalicza się:

 • ergoterapię, czyli terapię poprzez pracę – jest to forma aktywności umysłowej, której efekt to zamierzony wytwór pracy rąk,
 • socjoterapię, czyli terapia zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych – jest to forma rehabilitacji, która kształtuje umiejętności o charakterze społecznym,
 • arteterapię, czyli terapię poprzez aktywny kontakt ze sztuką – to forma, która wykorzystuje wiele dziedzin sztuki, aby zaktywizować daną jednostkę.

Z uwagi na szeroki zakres zastosowania i możliwości wdrożenia terapii zajęciowej w rehabilitacji różnych grup, specjaliści mogą poprowadzić swoją ścieżkę zawodową w różnych kierunkach i podjąć pracę m.in. w instytucjach związanych z:

 • opieką zdrowotną (np. hospicja),
 • edukacją,
 • opieką społeczną.

Osoby posiadające wykształcenie z obszaru terapii zajęciowej z powodzeniem mogą znaleźć zatrudnienie również w prywatnych domach opieki czy w środowisku lokalnym.

terapia zajęciowa studia podyplomowe

Terapeuta zajęciowy – studia podyplomowe dla aspirujących specjalistów

Dla osób, które chcą rozpocząć swoją działalność w niezwykle perspektywicznym obszarze, jakim jest terapia zajęciowa, studia podyplomowe będą nieocenioną dawką wiedzy i umiejętności, która okaże się niezbędna w codziennej pracy. Słuchacze w trakcie nauki poznają:

 • podstawy pedagogiki – jest ona szczególnie ważna w kontekście pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 • podstawy psychologii – zrozumienie tego działu pomoże poprawnie odczytywać sygnały pacjentów, co może znacznie usprawnić proces terapii zajęciowej,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy – dzięki wiedzy z tego zakresu terapeuta będzie mógł dostosować zajęcia do ograniczeń pacjenta i odpowiednio zareagować w przypadku nagłych i nieprzewidzianych sytuacji,
 • metody terapii zaburzeń rozwoju mowy i alternatywne metody komunikacji – ich poznanie pozwoli specjaliście na odpowiedni dobór zajęć i zastosowanie ich w różnych sytuacjach terapeutycznych,
 • podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych – jest to szczególnie ważne dla terapeuty współpracującego z osobami niepełnosprawnymi, którzy posiadają inne prawa niż osoby bez ograniczeń.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE I ZDOBĄDŹ WIEDZĘ NIEZBĘDNĄ DO PRACY W RAMACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Terapia zajęciowa – studia podnoszące kompetencje

Dla aspirującego terapeuty zajęciowego studia podyplomowe okażą się niezbędne do nabycia nowych umiejętności do pracy z osobami niepełnosprawnymi, chorymi i wieku senioralnym, a także w celu podniesienia aktualnych kompetencji i jakości pracy. Program studiów trwa 2 semestry i przewiduje 265 godzin zajęć, w tym 60 godzin praktyk.