Terapia pedagogiczna a rewalidacja – różnice w zawodzie i wykonaniu

studia terapia i rewalidacja pedagogiczna

Ostatnia aktualizacja artykułu: 18 stycznia 2024

Rodzice oraz nauczyciele mogą zauważyć pewne nieprawidłowości w zachowaniu dziecka już w pierwszych etapach jego rozwoju. Zarówno w przedszkolu, jak i szkole organizowane są jednak różne formy pomocy, które mają na celu przywrócić sprawność uczniowi w taki sposób, aby mógł jak najefektywniej uczestniczyć w procesie kształcenia. Terapia pedagogiczna a rewalidacja – jakie różnice są między tymi dwoma najpopularniejszymi rodzajami zajęć?

Terapia pedagogiczna a rewalidacja – różnice w pojęciach

Ku zadowoleniu rodziców dzieci, u których stwierdzono pewne nieprawidłowości, w przedszkolach oraz szkołach organizowana jest wszechstronna pomoc pozwalająca uczestniczyć uczniowi w procesie kształcenia pomimo zdiagnozowanych zaburzeń. Ich nazewnictwo na początku może nie być jednak do końca zrozumiałe, a pojęcia mogą być ze sobą mylone, dlatego warto wskazać różnice między terapią pedagogiczną a rewalidacją.

terapia pedagogiczna w przedszkolu

Otóż w ramach terapii pedagogicznej organizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ich głównym celem jest kompleksowy rozwój zarówno zdolności poznawczych, jak również percepcyjno-motorycznych, które są niezbędne podczas nauki pisania oraz czytania. Działania podejmowane podczas zajęć są skierowane na usuwanie objawów oraz przyczyn trudności rozwojowych, a także na kompensację, czyli zastępowanie zaburzonych sprawnie działającymi funkcjami.

Z kolej zajęcia rewalidacyjne mają za zadanie korygować zaburzone funkcje rozwojowe oraz intelektualne, a ich celem nie jest wyrównywanie braków, lecz rozwijanie mocnych stron ucznia. Rewalidacja przygotowuje również do jak najlepszego funkcjonowania dziecka w społeczeństwie.

Terapia pedagogiczna a rewalidacja – różnice pod względem grupy, metodyki i formy zajęć

Podstawową różnicą jest prawna podstawa organizacja powyższych zajęć. W przypadku rewalidacji jest ona organizowana dla uczniów, u których zdiagnozowano niepełnosprawność. Są one obowiązkowe, gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię. Z kolei pomoc w formie terapii pedagogicznej udzielana jest każdemu uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Różnice najlepiej prezentuje poniższa tabelka.

 

Terapia pedagogiczna Rewalidacja
Dla kogo organizowane są zajęcia? W zajęciach uczestniczą uczniowie:

· posiadający opinię z poradni w kierunku trudności z nauką czytania i pisania oraz dysleksją,

· z orzeczeniem, którzy mają wskazania do pracy w ramach terapii pedagogicznej,

· z trudnościami w nauce pisania oraz czytania, którzy nie posiadają dokumentu z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Co dzieci ćwiczą na zajęciach? Uczestnicy zajęć rozwijają m.in.:

· spostrzegawczość, analizę i syntezę wzrokową,

· analizę i syntezę słuchową,

· pamięć wzrokową i słuchową,

· myślenie abstrakcyjne, słowno-pojęciowe i arytmetyczne,

· orientację przestrzenną,

· podstawowe umiejętności szkolne.

Na zajęciach rewalidacyjnych uczniowie ćwiczą m.in.:

· inteligencję emocjonalno-społeczną (m.in. świadomość i regulację emocjonalną),

· czynności samoobsługowe,

· pamięć,

· koncentrację uwagi,

· myślenie logiczne i przyczynowo-skutkowe,

· swoje mocne strony.

Jaka jest forma zajęć? W zależności od potrzeb uczniów – zajęcia odbywają się w grupach do 5 osób bądź indywidualnie Zajęcia indywidualne.

 

Terapia pedagogiczna a rewalidacja – różnice pod względem kwalifikacji

Jak widać różnic między terapią pedagogiczną a rewalidacją jest dość sporo. Nie powinien dziwić więc fakt, iż dotyczą one również kwalifikacji, jakie powinna posiadać osoba prowadząca zajęcia. W przypadku zajęć rewalidacyjnych, osobą prowadzącą może być specjalista posiadający kwalifikacje odpowiednie do zakresu niepełnosprawności dziecka.

terapia i rewalidacja

Przykładowo zajęcia z uczniem, który w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego posiada informację na temat zaburzeń słuchu, może prowadzić specjalista posiadający kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki. Zdobyć je mogą osoby, które zapiszą się na kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika). Nasza uczelnia posiada w swojej bogatej ofercie również kierunku pozwalające uzyskać uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością:

CHCESZ ZDOBYĆ PRZYGOTOWANIE DO PRACY W ZAKRESIE DIAGNOZY, REWALIDACJI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ? ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Z kolei zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, do których zalicza się terapię pedagogiczną, mogą prowadzić osoby posiadające kwalifikacje pedagoga specjalnego. Takie uprawnienia zdobywają absolwenci kierunku Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna.

Więcej informacji na temat studiów, uzyskanych kwalifikacji i programu nauczania znajduje się w opisie każdego kierunku.