Jakie znaczenie ma biblioterapia w leczeniu dorosłych?

biblioterapia studia pedagogiczne

Osoby dorosłe mierzą się na co dzień z wieloma problemami, które mogą obciążać przede wszystkim zdrowie psychiczne. W leczeniu różnych zaburzeń pomaga jednak nie tylko farmakoterapia czy rozmowy ze specjalistą. Nowoczesną i niezwykle efektywną formą łagodzenia negatywnych stanów jest biblioterapia. Na czym polega i w jaki sposób może pomóc dorosłym?

Co to znaczy biblioterapia?

Literatura od wieków służy ludzkości w rozwijaniu wiedzy, rozwoju duchowym czy kulturalnym poprzez obcowanie z tą formą sztuki. Na zachodzie już od dłuższego czasu, a w naszym kraju stosunkowo od niedawna coraz popularniejsze staje się wykorzystanie literatury w celach leczniczych.

Biblioterapia to wyraz pochodzący od greckiego biblion (oznaczającego książkę) oraz therapeuo (co z greckiego znaczy „leczę”) i odnosi się do zastosowań lektur jako środka leczniczego. Głównym pojęciem biblioterapii jest bowiem proces leczniczego oddziaływania tytułów literackich na pacjenta, czyli odbiorcę treści, który jest stymulowany przez biblioterapeutę.

Co to jest biblioterapia receptywna?

Istnieją dwie formy leczenia poprzez literaturę. Wyróżnia się biblioterapię receptywną, która dotyczy obcowania z dziełem literackim w celach terapeutycznym – polega na samodzielnym czytaniu lub słuchaniu treści danego tytułu, a także terapię przez pisanie. W tym procesie pacjent tworzy własne opowiadanie, w którym może uzewnętrznić skrywany w sobie problem.

biblioterapia na czym polega

Jakie znaczenie ma biblioterapia w leczeniu dorosłych?

Wiele osób zainteresowanych tą metodą leczenia zastanawia się nie tylko, co to znaczy biblioterapia, ale również jak wpływa na dorosłych. Pozytywne oddziaływania odpowiednio dobranych tytułów wynika z faktu, że treść książki:

  • pokazuje, że nie tylko odbiorca boryka się z wieloma trudnościami,
  • pozwala dostrzec wiele różnych rozwiązań danego problemu,
  • pomaga w zrozumieniu motywów postępowania ludzi, których dotyka trudna sytuacja,
  • zachęca odbiorcę do realistycznego spojrzenia na własny problem,
  • pomaga dostrzec wartość zdobywanych doświadczeń.

Biblioterapia pozwala znacznie złagodzić negatywne stany ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych pod katem fizycznym oraz intelektualnym czy uzależnionych od różnego rodzaju używek.

 

Dlaczego biblioterapia jest taka skuteczna?

Biblioterapia jest bardzo często wykorzystywana jako wsparcie klasycznej formy terapii. Lektura pozwala zredukować stres, lęk i towarzyszące osobie dorosłej napięcie. Historie bohaterów pozwalają wzmocnić wiarę w swoje możliwości i pokonać poczucie niezrozumienia oraz odrzucenia społecznego. Fabuła wybranych dzieł skłania bowiem do przemyśleń, rozwija wyobraźnię, a także wspomaga procesy poznawcze.

Nauczanie matematyki i fizykiKto może prowadzić biblioterapię?

Niezwykle ważną rolę w tym procesie odgrywa nie tylko sam tytuł literacki, ale również biblioterapeuta. To właśnie od niego w dużej mierze zależy powodzenie terapii, a jest to możliwe poprzez wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie zdobywania niezbędnych kompetencji.

Osoby, które chcą podjąć prace jako biblioterapeuta mogą w tym celu ukończyć studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego na kierunku Biblioterapia z elementami bajkoterapii. Program studiów skupia się na zagadnieniach, które pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności do efektywnego prowadzenia coraz popularniejszej biblioterapii.