Kierunek Nauczanie matematyki i fizyki – tylko dla umysłów ścisłych?

Kto może nauczać matematyki i fizyki?

Ostatnia aktualizacja artykułu: 28 lipca 2022

Nauczanie przedmiotów ścisłych – w tym matematyki i fizyki – przewidziane jest na każdym etapie edukacji i w każdym typie szkół. Zapotrzebowanie na nauczycieli jest więc bardzo duże, co daje pedagogom duże możliwości rozwoju lub podjęcia dodatkowych godzin. Czy jednak każdy może nauczać tych przedmiotów?

Królowa nauk – jak jej sprostać?

Matematyka jest absolutną podstawą do rozwijania umiejętności niezbędnych w zawodach związanych z matematyką – jak np. informatyka, bez której już żaden obszar w nowoczesnym świecie nie jest w stanie funkcjonować; dobry nauczyciel jest więc na wagę złota. Natomiast fizyka, która jest z nią połączona, opiera się na jej założeniach – matematyka w fizyce pokazuje, jak można opisać różne zjawiska czy procesy. Wiedza o świecie to wiedza niezbędna wykształconej młodzieży, a w jej zrozumieniu pomagają właśnie przedmioty ścisłe, które również ćwiczą mózg i rozwijają myślenie. 

Osoby, które chcą mieć swój wkład w rozwój młodzieży w tych obszarach, mogą podjąć się studiów podyplomowych na kierunku Nauczanie matematyki i fizyki, jeżeli wcześniej już nie ukończyli podobnych kierunków. 

Jak zostać nauczycielem matematyki?

Studia kierunkowe i posiadanie przygotowania pedagogicznego to niezbędna podstawa, aby nauczać tego przedmiotu. Jeżeli jednak nie posiada się dyplomu magistra matematyki bądź fizyki, droga do ich nauczania nie jest zamknięta – można studiować matematykę podyplomowo, pod kątem nauczania jej później w szkołach. Dobrym wyborem może być wybranie studiów podyplomowych o kierunku łączonym – czyli takim, podczas którego można zdobyć uprawnienia do nauczania obydwu tych przedmiotów. Daje to dużo większe możliwości zatrudnienia, nie zabierając również czasu na studiowanie kolejno dwóch kierunków. 

Studia podyplomowe - Nauczanie matematyki i fizykiPodczas studiów słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą pracować jako nauczyciel tych przedmiotów. Podczas zajęć poruszane są takie tematy, jak:

 • wstęp do matematyki, arytmetyki,
 • analiza matematyczna, algebra elementarna, geometria szkolna,
 • kombinatoryka, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa,
 • elementy logiki i teorii mnogości,
 • wprowadzenie do fizyki,
 • fizyka klasyczna z elementami fizyki relatywistycznej,
 • termodynamika z elementami fizyki statycznej,
 • budowa materii,
 • elementy fizyki jądrowej i kwantowej,
 • mechanika teoretyczna, optyka, elektrodynamika,
 • elektryczność i magnetyzm, 
 • astronomia.

Dla absolwentów kierunków ścisłych mogą to być banalne tematy; jednak co z pedagogami, którzy chcieliby się podjąć takich obszarów? Zagadnienia te mogą brzmieć na bardzo skomplikowane i trudne do przyswojenia – a co dopiero do odpowiedniego przekazania tej wiedzy uczniom!

Przyszli pedagodzy nie muszą się jednak martwić – program studiów jest tak skonstruowany, aby odpowiednio wprowadzić słuchaczy w tematykę ścisłą oraz zagadnienia wymagane w programie nauczania. Dodatkowy blok zajęć związany z dydaktyką wskaże zaś, w jaki sposób skutecznie tłumaczyć młodzieży zagadnienia matematyczno-fizyczne. Dzięki temu również humaniści mogą podjąć się tego kierunku i z powodzeniem nauczać w szkole tych przedmiotów.

Nowoczesne nauczanie tradycyjnych przedmiotów

Dla wszystkich zapracowanych pedagogów ciekawą propozycją mogą być studia podyplomowe z wykorzystaniem metod kształcenia online. To świetny wybór również dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą podjąć nauki stacjonarnie, a chciałyby się przekwalifikować. Zajęcia w trybie online odbywają się w formie indywidualnej, poprzez platformę e-learningową. Zebrane są tam wszystkie niezbędne materiały, z którymi słuchacz może się zapoznać w dowolnym miejscu i czasie. Pozwala to na realizację materiału we własnym tempie i poświęceniu danym zagadnieniom tyle czasu, ile tylko słuchacz będzie potrzebował. To znaczne ułatwienie również dla humanistów – mogą uczyć się bez presji i odgórnych terminów.