Kto może być nauczycielem przedmiotów zawodowych?

Jak ja bym chciała, żeby była taka szkoła moich marzeń. Żeby dzieci, zamiast siedzieć przed telewizorem, uczyły się życia w praktyce – mgr Zdzisława Mirowska

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

W ostatnich latach obszary przedmiotów zawodowych powiększyły się o szereg nowych specjalizacji umożliwiających uczniom zdobycie umiejętności w wielu obszarach, na przykład: branży leśnej, audiowizualnej, czy przemysłu mody. Zwiększone zainteresowanie uczniów szkołami zawodowymi i technikami sprawia, że potrzeba więcej nauczycieli przedmiotów zawodowych. Kto może być nauczycielem przedmiotów zawodowych?

Pracę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych mogą podjąć osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu, oraz potwierdzone kwalifikacje do nauczania danych treści w ramach kształcenia w zawodzie. Wspomniane wymagania możemy spełnić poprzez ukończenie studiów podyplomowych.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada w swojej ofercie kierunek studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu adresowany dla absolwentów studiów dowolnej specjalności, oraz wiele różnorodnych kierunków nadających kwalifikacje do nauczania przedmiotów w poszczególnych branżach.
Dodatkowo ze względu na kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość słuchacz może realizować dwa kierunki równolegle i zapoznawać się z materiałami dydaktycznymi w wybranych przez siebie godzinach. Duża swoboda nauki sprawia, że bez trudu można pogodzić codzienne obowiązki z poszerzaniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

Co istotne, nic nie tracimy ucząc się przez internet. Forma E-learning jest równoważna wobec studiowania stacjonarnego, gdyż zajęcia są prowadzone zgodnie z tą samą podstawą programową, obowiązującą dla studiów podyplomowych. Po ich ukończeniu otrzymamy świadectwo wydawane na aktualnym wzorze MNiSW.