Kto może zostać nauczycielem?

Wiem z własnego doświadczenia, że czasami lepiej uczniom powiedzieć, że mam dzień z serii „wściekły pies”
dr Dorota Kowalska

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

Jak zostać nauczycielem?

Mimo, że zawód nauczyciela nie cieszy się obecnie ogromną popularnością to wciąż jest wielu aktywnych nauczycieli, oraz dużo wolnych wakatów. Przez to, że bardzo mała ilość osób decyduje się na tę ścieżkę zawodową coraz więcej szkół ma braki w kadrze, a to oznacza dla nas możliwość znalezienia zatrudnienia w szkole.

Ale czy nauczyciel nie powinien być specjalistycznie wykwalifikowany? Wbrew pozorom obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadza konkretne wymagania. Jednak nie są one tak wysokie, aby nie móc szybko się przekwalifikować, jeśli zechcemy zostać nauczycielem.

Kto może zostać nauczycielem w Polsce?

Niezależnie od typu placówki, w której prowadzi zajęcia nauczyciel, wymagane są studia wyższe co najmniej I stopnia. Jednak świadectwo ukończenia studiów to dopiero wierzchołek wymaganych kwalifikacji.

Nie w każdym przypadku liczy się konkretny kierunek przedmiotowy, ale jeśli chcemy zostać nauczycielem matematyki to ukończone studia powinny być właśnie z tej dziedziny. Jeżeli jednak mamy już wyższe wykształcenie i chcemy tylko podnieść swoje wykształcenie, aby móc pracować jako nauczyciel, warto postawić na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

Nauczyciel – jakie studia wybrać?

Każda osoba, która chce pracować jako nauczyciel musi mieć wyższe wykształcenie przedmiotowe i przygotowanie pedagogiczne. Wbrew pozorom nawet na studiach kierowanych do osób, które chcą zostać nauczycielami, nie zawsze są tam zajęcia z pedagogiki odpowiadające wymaganiom MEN.

Obecnie Minister Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu z 1 sierpnia 2017 roku oprócz konkretnych kwalifikacji dla nauczycieli zapisał też wymagania co do przygotowania pedagogicznego, jakie nauczyciele muszą posiadać. Jest to wymóg nauki tej dziedziny przez co najmniej 270 godzin oraz konieczność zrealizowania co najmniej 150 godzin praktycznych. Dlatego też nie każde studia nawet ze specjalnością nauczycielską mają tak bogaty program pedagogiczny.

Zatem osoby, które już posiadają wyższe wykształcenie, a chcą je tylko poszerzyć o kwalifikacje pedagogiczne mogą zapisać się na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Szkoła wpisana jest do rejestru szkół wyższych oraz instytucji szkoleniowych. Ponadto spełnia wymagania godzinowe i programowe MEN, a nauka podzielona jest na 3 semestry, podczas których uczymy się w wygodny sposób przez platformę e-learningową. Dzięki temu można uczyć się w wolnym czasie bez konieczności wychodzenia z domu.