Logorytmika w pracy pedagogicznej Poznań

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/515/studia/podyplomowe/logorytmika-w-pracy-pedagogicznej/src-BlogLogorytmika

Logorytmika to specjalna metoda, która stosowana jest w logopedii oraz w rehabilitacji osób, które borykają się z różnymi wadami słuchu. Jest ona swojego rodzaju połączeniem terapii logopedycznej i rytmiki, dzięki temu może oddziaływać na sferę słuchowo-ruchową i słuchową. Metodę logorytmiki stosuje się przede wszystkim podczas pracy z dziećmi. Jest ona tak samo skuteczna, bez względu na poziom rozwoju intelektualnego oraz ruchowego. Warto podkreślić, że najważniejszymi elementami, na które kładzie się największy nacisk podczas terapii logorytmiki jest rytm.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe na kierunku: logorytmika w pracy pedagogicznej w Poznaniu lub w każdym innym mieście metodą e-learning. Celem nauczania jest wyposażenie studentów w umiejętności i wiedzę związaną z psychologią rozwojową, fizjologią, anatomią, terapią behawioralną oraz terapią integracji sensorycznej. Studenci zostaną przygotowani do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii, a także do prowadzenia zajęć logarytmicznych z wykorzystaniem elementów logopedii, muzykoterapii, muzyki i śpiewu. Nauka trwa 2 semestry, które podzielono na 210 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin praktyk. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela i specjalisty z zakresu prowadzenia terapii. Mogą oni podjąć pracę z osobami z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z osobami, które posiadają specjalne potrzeby edukacyjne.

Warto skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, bowiem uczelnia działa z sukcesami prawie od 20 lat. Dużym udogodnieniem jest prowadzenie wszelkich kierunków w trybie online. Dzięki temu studenci mogą oszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Nie muszą oni dojeżdżać na uczelnię, ani wydawać pieniędzy na noclegi czy obiady. Nie trzeba też czekać, aż zostanie utworzona nowa grupa chętnych. Wystarczy zarejestrować się na stronie i dokonać wymaganej opłaty. Warto podkreślić, że poszczególne kierunki studiów na WSKZ są organizowane i prowadzone w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci otrzymają dyplomy potwierdzające zdobyte kwalifikacje, które są zgodne z aktualnie obowiązującym wzorem MNiSW. Z pewnością każda osoba, która chce w pełni wykorzystać swój potencjał, znajdzie wymarzony kierunek studiów.