Nauczanie informatyki w szkołach – jakie tematy porusza się obecnie?

Nauczanie informatyki

Stale postępująca informatyzacja społeczeństwa zaczyna wymagać już nie tylko podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera, ale również znajomości szerszych zagadnień. W związku z tym, nowa podstawa programowa dotycząca nauczania informatyki wprowadziła m.in. naukę tego przedmiotu już od pierwszych klas szkoły podstawowej. Równocześnie więc zwiększyło się zapotrzebowanie na nauczycieli tego przedmiotu, wzrosły również wymagania co do jego prowadzenia. 

Nauczyciel informatyki – wymagania

Nauczyciel informatyki prowadzi zajęcia informatyczne w placówkach edukacyjnych – w związku z tym musi posiadać przede wszystkim odpowiednie przygotowanie pedagogiczne – oprócz wiedzy z przedmiotu, którego naucza. Osoby, które ukończyły studia na kierunku informatycznym i chciałyby uczyć informatyki w szkole, mogą uzyskać kwalifikacje pedagoga np. kończąc studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne. Natomiast nauczyciele, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o nauczanie dodatkowego przedmiotu oraz zwiększyć swoje kompetencje cyfrowe, mogą zrealizować kierunek z zakresu nauczania kolejnego przedmiotu – informatyki.

Studiowanie informatyki nie jest konieczne, by móc jej nauczać – przynajmniej w podstawowym zakresie; jednakże predyspozycje do przedmiotów ścisłych oraz podstawy informatyki – jak np. umiejętności w zakresie obsługi narzędzi cyfrowych – znacznie ułatwią przygotowanie do pracy nauczycielskiej. Dobrze przygotowani nauczyciele to klucz do efektywnego nauczania informatyki, a co za tym idzie – uczniowie gotowi do aktywności w nowoczesnym świecie; być może również zachęceni do studiowania informatyki, tak przydatnej w dzisiejszych czasach. Zdobyta wiedza pozwoli im również spełnić wstępne wymagania studiów informatycznych.

Studia podyplomowe – czego nauczają?

Pedagodzy, którzy chcieliby uczyć informatyki, muszą posiadać odpowiednią wiedzę z jej zakresu. Same bycie pasjonatem-samoukiem nie wystarczy – istotny jest dokument potwierdzający posiadane kompetencje – zarówno w zakresie tematów nauczania, jak i metodyki przekazywania tej wiedzy. Niezbędne wiadomości mogą uzupełnić właśnie odpowiednie studia podyplomowe.

Co obejmuje program studiów?

Studia podyplomowe “Nauczanie informatyki” mają na celu wyposażyć słuchaczy w  wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodykę pracy w zakresie nauczania przedmiotu informatyki. Zawód nauczyciela wiąże się z umiejętnością efektywnego nauczania podopiecznych: osoba na tym stanowisku powinna wiedzieć, w jaki sposób prowadzić zajęcia, aby były one przystępne dla uczniów o różnym poziomie wiedzy. Ważna jest też dobra znajomość technologii informacyjnej oraz obsługi podstawowych programów  komputerowych, w czym mogą pomóc zajęcia:

  • budowa i podstawy działania komputera,
  • algorytmika i programowanie,
  • podstawy baz danych,
  • grafika komputerowa i multimedialna,
  • technologie internetowe,
  • e-learning.

Oprócz tego, przyszli nauczyciele zapoznają się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz z prawem własności intelektualnej. Uczą się również, w jaki sposób organizować proces nauczania i planowanie działalności dydaktycznej.

Nowe wyzwania dla nauczycieli informatyki

Obecne pokolenie uczniów nastawione jest na rozrywkę za pomocą techniki i informatyki, dlatego też nauczanie informatyki jest trudnym zadaniem dla nauczyciela tego przedmiotu. Lekcja informatykiWraz z postępem technologicznym oraz pojawianiem się nowatorskich rozwiązań w dziedzinie informatyki, konieczne jest dostosowywanie treści nauczania do stale zmieniającej się rzeczywistości. Szczególnie istotne jest nauczanie programowania, myślenia komputacyjnego czy algorytmiki – to w dzisiejszych czasach konieczność, jeżeli chcemy kształcić młodzież radzącą sobie z codziennymi wyzwaniami: każdego dnia korzystamy z różnego rodzaju usług elektronicznych – bankowych, handlowych czy sieci społecznościowych. Są to działania, które w istotny sposób zmieniają funkcjonowanie społeczeństwa. Nauczyciele informatyki muszą więc na bieżąco śledzić te postępy, by móc przekazywać aktualną wiedzę i w atrakcyjny sposób ją przedstawiać.