Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w 2022 roku

Obecnie wielokulturowość jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym. Ludzie migrują i przemieszczają się; zmieniają miejsce pracy czy zamieszkania na inny kraj, polepszając swoje warunki bądź kierując się zainteresowaniami. Taką tendencję można zaobserwować również w naszym kraju, gdzie od 2010 roku – czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej – ilość pozwoleń na pracę dla cudzoziemców wzrosła 10-krotnie.

Nauka języka polskiego

Nauczanie języka polskiego - studia podyplomowe

Obcokrajowcy, którzy – z różnych przyczyn – rozpoczęli pobyt w Polsce, aby móc sprawnie i samodzielnie funkcjonować powinni poznać język, którym posługuje się otaczające go społeczeństwo. Często migrują całe rodziny – w tym dzieci, które szczególnie potrzebują szybkiej integracji z rówieśnikami – tutaj więc sprawna nauka języka polskiego jest nieocenionym elementem asymilacji. Wraz ze wzrostem zainteresowania oraz potrzeby nauki naszego języka, wzrasta równocześnie zapotrzebowanie na pracę dla nauczycieli języka polskiego. Oprócz odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne, jest to świetna okazja dla tych z pedagogów, którzy pragną zwiększyć swoje kwalifikacje

Nie tylko poloniści 

Absolwenci studiów humanistycznych to nie jedyne osoby, które mogą podjąć się nauczania języka polskiego. Dzięki studiom podyplomowym Nauczanie języka polskiego jako obcego wraz z przygotowaniem pedagogicznym, również nauczyciele innych przedmiotów mogą wesprzeć kadrę, która jest przewodnikiem w naszej rzeczywistości, języku i kulturze. W zależności od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchacza, absolwent zyskuje następujące uprawnienia:

  • nauczanie cudzoziemców języka polskiego jako obcego,
  • nauczanie języka polskiego jako drugiego dzieci wracające do Polski, które rozpoczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku,
  • nauczanie języka polskiego jako drugiego dzieci cudzoziemców, uczęszczające do polskich szkół.

Nauczanie języka polskiego jako obcego – studia podyplomowe online przygotowują do skutecznej komunikacji z cudzoziemcami, nauczania jednego z najtrudniejszych języków świata zarówno dorosłych, jak i dzieci, a także skutecznego organizowania procesu edukacyjnego w taki sposób, aby obcokrajowcy mogli jak najefektywniej uczyć się i zbliżać do polskiej kultury

Studia podyplomowe - Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Program nauczania na studiach podyplomowych

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania w szkołach krajowych, jak również poza granicami Polski – jako język polski jako obcy.. Słuchacze uczą się również, w jaki sposób łączyć kształcenie ogólnych kompetencji językowych z realizacją podstaw programowych różnych przedmiotów.

Kierunek ten umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia lekcji polskiego dla obcokrajowców,  jako drugiego przedmiotu w szkołach oraz wykonywania pracy lektora na uczelniach wyższych czy też kursach językowych. Podczas zajęć poruszane są zagadnienia z obszarów takich, jak:

  • historia, kultura i literatura w nauczaniu języka polskiego,
  • wybrane zagadnienia z leksykologii i leksygrafii,
  • gatunki wypowiedzi, trudne miejsca polszczyzny,
  • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego.

Studia te adresowane są przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego oraz języków obcych, którzy coraz częściej spotykają się z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym – poruszane zagadnienia mogą wesprzeć ich codzienną pracę w rzeczywistości wielokulturowej. Osoby, które chcą zdobyć umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego, również mogą skorzystać z tej drogi rozwoju – zapotrzebowanie na nauczycieli języka polskiego stale wzrasta, warto więc wykorzystać ten trend.