Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 175 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

 

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).

 

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.

 

Czas trwania: 3 semestry (w tym 90 godzin praktyk)


Opis kierunku:

Studia podyplomowe na ww. kierunku są idealnym rozwiązaniem zarówno dla nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i dla osób będących na początku swojej kariery zawodowej związanej z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego.

W zależności od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów, absolwent zyskuje kwalifikacje:

- do nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego,

- do nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci wracające do Polski, które zaczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku,

- do nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci cudzoziemców uczęszczające do polskich szkół.

   

Zatrudnienie/kwalifikacje:

- Osobom posiadającym kwalifikacje pedagogiczne studia te umożliwiają zdobycie uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela języka polskiego jako obcego w szkole i poza nią (kursy, zajęcia indywidualne),

- osoby nieposiadające kwalifikacji pedagogicznych uzyskają kompetencje lektora języka polskiego jako obcego do pracy poza szkołą.

Absolwenci studiów podyplomowych na ww. kierunku będą także odpowiednio przygotowani do założenia własnej działalności edukacyjnej. 

 

Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów I stopnia lub magisterskich (II stopnia lub jednolitych) dowolnego kierunku, w tym przede wszystkim do:

- nauczycieli języka polskiego, którzy w swoich placówkach nauczają także cudzoziemców i chcą udoskonalić swój warsztat pracy,

- osób, które chcą zająć się nauczaniem języka polskiego na kursach, lektoratach itp. zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.


Wymagania:

Osobom, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w placówkach oświatowych, nieposiadającym kwalifikacji pedagogicznych Uczelnia WSKZ umożliwia zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego. 

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym. Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie. 

 W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl| Pobierz program kierunku