Nauczanie języka polskiego jako obcego – studia podyplomowe dla ambitnych

studia nauczanie języka polskiego jako obcego

Ostatnia aktualizacja artykułu: 17 lipca 2023

Choć język polski jest w czołówce pod kątem stopnia trudności spośród wszystkich używanych na całym świecie, z roku na rok posługuje się nim coraz więcej osób. Mowa nie tylko rzecz jasna o Polakach w kraju i za jego granicami, ale również o cudzoziemcach. Nauczanie języka polskiego jako obcego jest coraz popularniejsze zarówno w kontekście dzieci uczących się w naszym kraju, jak również osób dorosłych. Kto może prowadzić tego typu zajęcia i jak uzyskać odpowiednie przygotowanie? Poznaj ofertę dla aspirujących i ambitnych lektorów języka polskiego jako obcego.

Lektor języka jako obcego – studia podyplomowe dla aspirujących nauczycieli

Znaczny wzrost zapotrzebowania na nauczycieli języka polskiego jako obcego można zauważyć szczególnie w odniesieniu do dużej ilości osób pochodzenia ukraińskiego, które osiedliły się na terenie naszego kraju ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą. Potrzebę nauki języka polskiego wykazują jednak nie tylko dzieci, które rozpoczęły naukę w polskiej szkole, ale również osoby dorosłe podejmujące zatrudnienie wśród polskich pracowników.

ZAPISZ SIĘ NA PODPYLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE I ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które dostrzegają w sobie potencjał i chęć do nauki polszczyzny obcokrajowców, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przygotowała kwalifikacyjne studia podyplomowe Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego.  W trakcie trzech semestrów słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zatrudnienia jako nauczyciel lub lektor języka polskiego.

Ogromną zaletą kierunku jest możliwość realizacji online – za pośrednictwem platformy dydaktycznej, do której słuchacz otrzymuje nieograniczony dostęp. Dzięki temu może sam decydować o tym, kiedy i ile czasu poświęci na naukę.

nauczanie języka polskiego jako obcego

Zdobądź uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe oferowane przez WSKZ są skierowane do:

  • nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje lub przygotowanie pedagogiczne – wówczas absolwenci są przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu języka polskiego jako obcego na wszystkich etapach edukacyjnych (adekwatnych do posiadanych kwalifikacji), a także do nauki polskiego cudzoziemców w szkołach publicznych jak również w placówkach niepublicznych,
  • osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych – absolwent kierunku zdobywa wówczas uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego na specjalnych kursach w ośrodkach dla uchodźców czy polonijnych placówkach kultury.

Dzięki rozbudowanemu i dopracowanemu programowi, absolwenci są również odpowiednio przygotowani do prowadzenia własnej działalności edukacyjnej w postaci np. szkoły językowej.

Język polski jako obcy – kto może zdobyć uprawnienia?

Studia podyplomowe na kierunku „Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego” z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego mogą podjąć osoby, które ukończyły studia wyższe – licencjackie lub magisterskie. Warto zaznaczyć, że uczelnia umożliwia zapis nie tylko osobom posiadającym obywatelstwo Polskie, ale również cudzoziemcom posiadającym udokumentowaną znajomość języka polskiego na poziomie B1 lub C1.

Co w programie studiów?  – kompleksowe przygotowanie do pracy jako lektor języka polskiego jako obcego

Kierunek ten skierowany jest dla ambitnych osób, które chcą zdobyć nową wiedzę, a także rozwinąć posiadane dotychczas umiejętności. Pierwszy semestr pozwala słuchaczom zapoznać się z podstaw języka polskiego – historii, literatury, kultury, a także wybranych zagadnień z leksykografii i leksykologii.

W drugim semestrze aspirujący lektorzy języka polskiego jako obcego zrealizują tematy związane z metodyką nauczania, trudnymi miejscami polszczyzny oraz poznają specyfikę pracy z dzieckiem z rodziny migracyjnej. Ostatni semestr to niezwykle cenna dawka przydatna w pracy dydaktycznej. Słuchacze zostaną przygotowani pod kątem psychologicznych i pedagogicznych podstaw procesu uczenia. Ważnym elementem programu jest również planowanie pracy lektora, co pozwoli na efektywne prowadzenie zajęć.