Nauczanie przedmiotów zawodowych Technik żywienia i usług gastronomicznych online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/1082/studia/podyplomowe/nauczanie-przedmiotow-zawodowych-w-ramach-ksztalcenia-w-zawodzie-technik-zywienia-i-uslug-gastronomicznych/src-BlogTechŻywienia

Studia podyplomowe z zakresu Nauczanie przedmiotów zawodowych Technik żywienia i usług gastronomicznych online to dobry kierunek kształcenia dla wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w branży gastronomicznej i zdobyć lepszą pracę. Podczas nauki studenci zostaną przygotowani do nauczania przedmiotów w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych. Będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o informacje z zakresu przygotowywania potraw i organizacji usług gastronomicznych. Program studiów obejmuje wiedzę merytoryczną, która jest niezbędna do realizowania treści zawartych w obowiązującej podstawie programowej, a także wiedzę praktyczną, dotyczącą dydaktyki przedmiotu. W trakcie praktyk słuchacze będą mogli wykorzystać zdobyte umiejętności teoretyczne w warunkach praktycznych panujących w szkołach.

Warto podkreślić, że program nauczania został starannie opracowany przez zespół specjalistów, w oparciu o aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje on treści związane z przygotowaniem dań, a także ich wydawaniem oraz z organizacją żywienia. Słuchacze z pewnością zostaną wyposażeni w bardzo przydatną i wartością wiedzę, konieczną podczas praktycznego wykonywania obowiązków.

Studia na kierunku nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie – Technik żywienia i usług gastronomicznych online można rozpocząć na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Uczelnia ta została utworzona w 2001 roku i od tamtego czasu nieustannie się rozwija i dopasowuje ofertę do potrzeb studentów. Aktualnym udogodnieniem jest możliwość studiowania online. Wszystkie przedmioty, oprócz części praktycznej są realizowane za pośrednictwem Internetu. Studenci nie muszą przestrzegać planu zajęć, nie muszą też marnować czasu na dojazdy na uczelnię. Każdy absolwent otrzyma identyczny dyplom potwierdzający swoje kwalifikacje, jak osoby, które ukończyły studia w formie stacjonarnej.

Adresatami kierunku są wszyscy nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i w pełni wykorzystać swój potencjał, aby wzmocnić pozycję na rynku i łatwiej znaleźć wymarzoną pracę. Absolwenci będą mogli rozpocząć pracę w szkołach technicznych i zawodowych. Aby rozpocząć naukę nie trzeba czekać, aż zostanie utworzona nowa grupa chętnych. Wystarczy zapisać się na kierunek i natychmiast można rozpocząć naukę z domu.