Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru Administracyjno-usługowego online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/944/studia/podyplomowe/nauczanie-przedmiotow-zawodowych-w-ramach-obszaru-administracyjno-uslugowego/src-BlogNauczAdmin

Szkoły zawodowe czy technika przeżywają odrodzenie. Mimo, że w technikum nauka trwa dłużej niż w liceum ogólnokształcącym, wielu młodych ludzi wybiera tę szkołę, ponieważ po jej ukończeniu może zdawać nie tylko egzamin maturalny, ale również egzamin przed CKE i uzyskać kwalifikacje technika w wybranym zawodzie. Takie kwalifikacje są bardzo cenne, ponieważ potwierdzają posiadanie konkretnych kompetencji zawodowych. Już z tytułem technika w danej dziedzinie można dostać dobrą pracę. Aczkolwiek można też zdać egzamin maturalny i dalej kontynuować naukę na studiach wyższych. Przed takimi osobami nie zamyka się żadna droga. Dlatego też i nauczyciele mogą pomyśleć o zmianie kwalifikacji zawodowych i zapisanie się na studia, które dadzą im możliwość uczenia przedmiotów zawodowych.

Mając uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych, nauczyciel może pracować w szkołach zawodowych czy technikach, ale jednocześnie jeśli posiada jeszcze możliwość nauczania przedmiotu ogólnokształcącego, to otwiera się przed nim szersza perspektywa znalezienia pracy. Z tego powodu i nauczyciele wybierają naukę kolejnych przedmiotów, ponieważ daje im to również świetne możliwości zawodowe. Aby uzyskać nowe kwalifikacje wystarczy zapisać się na odpowiednie studia podyplomowe. Nie trzeba zaczynać nowego kierunku studiów od I roku aż do uzyskania tytułu magistra z danej dziedziny. Można w kilka semestrów nauczyć się jak prowadzić lekcje z całkiem nowego przedmiotu.

Może to być przykładowo Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru Administracyjno-usługowego online. To często wybierany kierunek studiów kwalifikacyjnych, bowiem pozwala przygotować uczniów do pracy w różnych sektorach prywatnych i rządowych (w bankach, centrach logistycznych), a tam bez przerwy powstają nowe wakaty i zachodzą podwyżki pensji. Dlatego przekłada się to na większe zainteresowanie tym zawodem wśród młodych osób.

Wspomniany kierunek studiów można znaleźć między innymi w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Na tej uczelni studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ich ukończeniu otrzymamy świadectwo, a tym samym solidne kwalifikacje nauczycielskie. Zatem po ich ukończeniu można podjąć pracę w każdej szkole ponadpodstawowej, która realizuje przedmioty z zakresu administracji czy usług. Studia online umożliwiają łączenie pracy zawodowej ze studiowaniem, ponieważ na takich studiach sami wybieramy, kiedy się uczymy. Dzięki czemu bez trudu można studiować i pracować jednocześnie w szkole, jako nauczyciel innego przedmiotu.