Nauczanie przyrody online

Nauczanie przyrody

Ostatnia aktualizacja artykułu: 13 grudnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/144/studia/podyplomowe/nauczanie-przyrody/src-BlogPrzyroda

Zapisanie się na studia podyplomowe to świetny sposób na zdobycie nowego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. W ten sposób można dowiedzieć się więcej w tematyce, którą już znamy czy odświeżyć swoją wiedzę, jeśli studia skończyliśmy lata temu lub też wprowadzono w ostatnich latach znaczące zmiany. Można też zdecydować się na studia, aby całkowicie zmienić zawód czy też zdobyć uprawnienia do pracy w innym dziale. Wielu nauczycieli podejmuje studia podyplomowe z dziedziny pedagogiki specjalnej, terapii dzieci i młodzieży czy po prostu nauczania drugiego lub następnego przedmiotu w szkole. Niestety nie każdy nauczyciel ma dużo godzin pracy w związku z przedmiotem którego uczy. Można powiedzieć, że najwięcej godzin pracy mają osoby uczące języka polskiego, matematyki czy języków obcych, ponieważ te przedmioty pojawiają się na każdym etapie nauki.

Jeżeli więc ktoś uczy innego przedmiotu, może czuć potrzebę zdobycia kwalifikacji zawodowych do nauki jeszcze innego. Przykładowo bardzo często nauczyciele biologii i geografii dodatkowo uczą też przyrody i odwrotnie. Można więc powiedzieć, że mając aż trzy takie dość pokrewne kwalifikacje można mieć o wiele więcej pracy niż mając tylko jedno wykształcenie przedmiotowe, a jednocześnie każdy z tych przedmiotów opiera się częściowo o tę samą wiedzę. Dlatego nauczyciele mogą po prostu zapisać się na kwalifikacyjne studia podyplomowe Nauczanie przyrody online czy też z geografii albo biologii. Wszystkie te kierunki studiów podyplomowych dostępne są w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Dlaczego warto wybrać studia na tej uczelni? Przede wszystkim studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. A na to koniecznie musimy zwrócić uwagę, jeśli chcemy mieć nie tylko wiedzę, ale i dokumenty potwierdzające jej zdobycie, które będą zaakceptowane przez zakład pracy. Po ukończeniu studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego otrzymamy świadectwo zgodnie ze wzorem MNiSW. Studia na tej uczelni mają też inną zaletę. Są to studia online, a więc możemy je realizować dosłownie w wolnej chwili. Oznacza to, że bez trudu pogodzimy je z pracą zawodową czy też innymi obowiązkami życia codziennego.