Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe, które przygotują Cię do kształcenia specjalnego

Ostatnia aktualizacja artykułu: 29 marca 2023

Osoby niepełnosprawne każdego dnia zmagają się z wieloma ograniczeniami, które spowodowane są różnymi dysfunkcjami na tle intelektualnym. Utrudnieniem dla nich są nie tylko codzienne czynności, ale przede wszystkim bardziej wymagające aktywności, jak np. edukacja. Nie oznacza to jednak, że tacy uczniowie są w jakiś sposób wykluczeni z życia szkolnego. Wręcz przeciwnie – istnieje osobny dział pedagogiki specjalnej skupiający się na procesie kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dla osób, które chcą poprowadzić swoją ścieżkę zawodową w tym niezwykle perspektywicznym kierunku, jaką jest oligofrenopedagogika studia podyplomowe okażą się bardzo przydatne.

Oligofrenopedagogika – co to?

Pedagogika specjalna to dział pedagogiki, który zajmuje się opieką, terapią, kształceniem oraz wychowaniem osób niedostosowanych społecznie. Mowa przede wszystkim o niepełnosprawnych – w różnym stopniu, rodzaju i złożoności przyczyn zaistniałych zaburzeń czy ograniczeń. W jej skład wchodzi wiele subdyscyplin, w tym m.in. oligofrenopedagogika, która zajmuje się teoretycznymi i metodycznymi aspektami kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

oligofrenopedagogika studia podyplomowe dla nauczycieli

Oligofrenopedagogika to więc nauka o wychowaniu, treściach, celach oraz metodach pracy z uczniami posiadającymi ograniczenia na tle intelektualnym. Przygotowuje do pracy z uczniami, którzy wymagają specyficznych zabiegów pedagogicznych, aby zadbać o ich:

 • optymalny rozwój pod kątem psychicznym, fizycznym, a także społecznym,
 • kształcenie w placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • przygotowanie do samodzielnego życia, a także funkcjonowania w życiu społecznym.

Jaki jest cel edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Oligofrenopedagogika pełni bardzo ważną rolę w kontekście rozwoju ucznia. Dzięki działaniom z tego zakresu można:

 • określić cele i zadania pracy rewalidacyjnej uzależnionej od stopnia niepełnosprawności intelektualnej,
 • ukierunkować pracę rewalidacyjną w kontekście doboru form, środków oraz treści dydaktyczno-wychowawczych,
 • osiągnąć wszechstronny rozwój ucznia i przygotować go do wykonywania danego zawodu.

Oligofrenopedagog i nauczyciel wspomagający – kwalifikacje do prowadzenia zajęć

Rosnąca liczba uczniów z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi sprawia, że coraz więcej szkół oraz placówek oświatowych poszukuje nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Sami pracownicy szkół również wyrażają coraz większe zainteresowanie poszerzeniem swoich kompetencji. Aby prowadzić zajęcia jako oligofrenopedagog lub nauczyciel wspomagający, należy posiadać odpowiednie uprawnienia, będące gwarancją zdobytej niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Oligofrenopedagogika studia podyplomowe online

Ich zdobycie umożliwia kierunek przygotowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) to studia o charakterze kwalifikacyjnym, dzięki któremu absolwenci otrzymują:

 • kwalifikacje pedagoga specjalnego w obszarze oligofrenopedagogiki, który może pracować z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną na tle intelektualnym,
 • uprawnienia do pracy w klasach integracyjnych jako nauczyciel wspierający ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe z obszernym programem

Powyższy kierunek umożliwia zaoszczędzić sporo czasu, ponieważ w odróżnieniu studiów magisterskich trwających 5 lat, program realizowany jest w formie 3-semestralnych studiów podyplomowych.

W pierwszym semestrze słuchacze poznają wszystkie najważniejsze elementy dydaktyki i diagnostyki w pedagogice specjalnej. Zdobywają również wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, a także psychopatologii. Drugi semestr skupia się na zagadnieniach zawiązanych m.in. z:

 • medycznymi i psychologicznymi aspektami edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością,
 • organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rewalidacyjnej,
 • metodyką nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Tematy zajęć w trzecim semestrze skupiają się głównie na metodyce nauczania, pracy oraz terapii uczniów z ograniczeniami na tle intelektualnym.