Rola oligofrenopedagoga w pedagogice specjalnej

Rola oligofrenopedagoga w pedagogice specjalnej

Pedagog – oprócz edukowania – ma za zadanie również wspierać i motywować swoich uczniów, by chętniej podejmowali działania i jak najlepiej rozwijali swój potencjał. Jednak w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami niezbędne są specjalnie dobrane metody dydaktyczne.

Kto może zostać oligofrenopedagogiem?

Oligofrenopedagog to zawód wymagający odpowiednich kwalifikacji i cech charakteru. Osoba, która chciałaby podjąć się pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, powinna być przede wszystkim empatyczna, cierpliwa i życzliwa, a także troskliwa i umiejąca łatwo nawiązywać kontakty. Natomiast niezbędne kwalifikacje, umiejętności i metodykę pracy z uczniami z oligofrenią może nabyć np. w trakcie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Nauczanie obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • pedagogika specjalna,
  • psychologia,
  • diagnostyka,
  • dydaktyka,
  • metodyka nauczania, terapii i wsparcia

Kierunek ten adresowany jest do osób, które chcą zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach lub ośrodkach specjalnych, ukierunkowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną; obejmuje to również placówki wspierające osoby dorosłe, zmagające się z takimi dysfunkcjami. 

Studiowanie oligofrenopedagogiki – czy to trudne?

Można spotkać się z opiniami, iż oligofrenopedagogika jest jednym z trudniejszych kierunków z zakresu pedagogiki specjalnej. Czy tak jest w istocie? Dużo zależy od indywidualnych predyspozycji, motywacji oraz samego formatu kształcenia. Faktem jest, że osoby z upośledzeniem umysłowym, jak również z zespołem Aspergera i autyzmem inaczej postrzegają świat – i trzeba umieć to dostrzec. Wtedy można nawiązać porozumienie ze swoim podopiecznym i zdobyć jego zaufanie, dzięki czemu wspólna praca będzie nie tylko przyjemna, ale i efektywna. 

Oligofrenopedagogika online – jak to wygląda?

Jedną z możliwych rodzajów nauki są studia w formie e-learninguOligofrenopedagogika studia podyplomowe online to propozycja dla osób, które wolą kształcić się w domowych warunkach, bez konieczności dojazdów. Jest to też świetne rozwiązanie w przypadku posiadania różnych zobowiązań, które uniemożliwiają studiowanie stacjonarne. W wybranym przez siebie miejscu i czasie słuchacz może zalogować się na platformę internetową, która jest przygotowana specjalnie do nauki indywidualnej. Wszystkie materiały są zebrane w jednym miejscu, a dostęp do nich jest nieograniczony przez cały okres studiów. To bardzo przyjazne środowisko edukacyjne, coraz częściej wybierane przez studentów.

Oligofrenopedagogika – uprawnienia

Świadectwo uzyskane podczas studiów uprawnia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga. Może on dokonywać diagnozy, planować działania rewalidacyjne i przeprowadzać zajęcia terapeutyczne – posiada do tego niezbędną wiedzę i narzędzia. Dobiera metody wychowawcze i rodzaj zajęć w taki sposób, aby osoby znajdujące się pod jego opieką zdobyły najwyższy możliwy poziom rozwoju oraz jak najlepsze umiejętności społeczne – w miarę indywidualnych możliwości.