Organizacja i zarządzanie oświatą – studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/564/studia/podyplomowe/organizacja-i-zarzadzanie-oswiata-studia-uzupelniajace-po-kursie-kwalifikacyjnym/src-BlogZarzOświatą

Praca w szkole to nie tylko przekazywanie wiedzy młodym ludziom i wychowywanie ich. To także szereg zadań organizacyjnych związanych z zarządzaniem placówką i organizacją jej pracy. Dlatego wielu nauczycieli i osób związanych z oświatą decyduje się na rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku: organizacja i zarządzanie oświatą. Znajdziemy go m.in. w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która od ponad 20 lat realizuje usługi edukacyjne w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Z uwagi na aktualne wymagania uczniów, wszystkie kierunki są realizowane online. W ten sposób nawet osoby czynne zawodowo mogą bez problemu pogodzić pracę zawodową z nauką. Materiał można realizować w dowolnym czasie. Nie trzeba także czekać, aż zostanie utworzona nowa grupa, bowiem naukę można rozpocząć w dowolnym momencie.

Kierunek: organizacja i zarządzanie oświatą – studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym online, jest skierowany do nauczycieli, którzy pozytywnie zaliczyli kursy kwalifikacyjne w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Absolwenci otrzymają taki sam dyplom ukończenia studiów podyplomowych, jak osoby studiujące stacjonarnie. Warto także podkreślić, że program zajęć, jest realizowany w oparciu o aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunek jest realizowany przez jeden semestr, który podzielono na 120 godzin zajęć praktycznych i 60 godzin praktyk, które pozwolą skonfrontować uzyskaną wiedzę z rzeczywistością szkolną.

Celem kształcenia na kierunku organizacja i zarządzanie oświatą – studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym online jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli i formalne ich zatwierdzenie, aby mogli oni podjąć nowe wyzwania w ramach pracy zawodowej i/lub lepiej wypełniać swoje obowiązki, zarządzając funkcjonowaniem placówki edukacyjnej. Podczas zajęć, słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które są uzupełnieniem zakresu tematycznego realizowanego podczas kursów kwalifikacyjnych.

Warto skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, aby szybko i bardzo łatwo poszerzyć swoje kwalifikacje. Organizacja i zarządzanie oświatą to ważny i pożądany kierunek, gdyż mało jest osób, które dobrze kierują instytucjami pedagogicznymi.