Strona główna Blog Strona 4
Program WOS i program EDB

Program nauczania WOSu i EDB w liceum

Wiedza o społeczeństwie (WOS) oraz Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) to dwa przedmioty zawarte w podstawie programowej, które wzajemnie się uzupełniają. Z tego też powodu mogą być przedstawiane przez jednego nauczyciela, co jest korzyścią zarówno dla...
Nauka może odbywać się również poza murami szkoły

Co obejmuje pojęcie kształcenia specjalnego?

Kształcenie specjalne - inaczej ortodydaktyka - to dział wyodrębniony z pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki ogólnej. Ma na celu specjalistyczną realizację potrzeb edukacyjnych dla tych z uczniów, którzy wymagają indywidualnego podejścia bądź modyfikacji programu nauczania...
Nauka języka polskiego

Język polski dla obcokrajowców – od czego zaczyna się nauka?

Nauczanie języka polskiego to duże wyzwanie - język ten jest uznawany za jeden z najtrudniejszych na świecie do opanowania; nierzadko sprawia problemy tym, którzy stykają się z nim od początku, zaś obcokrajowcy mogą szybko...
Jak pracuje logopeda dziecięcy?

Czym różni się logopedia wczesnoszkolna od przedszkolnej?

Logopeda jest specjalistą, który zajmuje się przede wszystkim profilaktyką, diagnozą i terapią wad wymowy. Najczęściej z jego wsparcia korzystają dzieci, które wykazują różnego rodzaju problemy z mówieniem, lecz nie tylko - to także terapia...

Jakie są wymogi dla nauczyciela języków obcych w szkole?

Dobra znajomość języka obcego daje wiele możliwości - nie tylko osobistych, ale również zawodowych. Jedną z nich może być nauczanie języka obcego w szkole, jednak czy każdy może podjąć się tego zajęcia?  Kwalifikacje wymagane od...

Co to jest przedsiębiorczość w szkole średniej?

Bardzo duże znaczenie w rozwoju młodzieży i jej dalszych sukcesów w życiu dorosłym mają kompetencje społeczne, takie jak: komunikacja czy współpraca w grupie, a także organizacja i zarządzanie różnymi projektami. Właśnie rozwój takich -...

Jakie studia warto ukończyć na początku kariery nauczyciela?

Praca nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również działania wychowawcze. Aby skutecznie pełnić swoje obowiązki, kandydat na nauczyciela musi posiadać konkretne predyspozycje oraz wykształcenie. Czy każdy może nauczać? Jak się do tego przygotować? Jak...

Po jakich studiach można uczyć doradztwa zawodowego?

Znajomość swoich zarówno mocnych, jak i słabych stron to doskonały punkt wyjścia w planowaniu swojej edukacji i rozwoju. Dodatkowo wiedza, jak umiejętnie je wykorzystać u progu dorosłego życia, pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego zajęcia, zgodnego...

Czym jest pedagogika szkolna z terapią?

Codzienna praca nauczyciela i prowadzenie zajęć nie zawsze idą zgodnie z planem. Często pedagodzy mają do czynienia z uczniami, którzy z różnych powodów mogą wykazywać problemy z nauką czy szkolną społecznością, zaś tradycyjne działania...

Jakie wykształcenie pozwoli nam aplikować na studia podyplomowe Pedagogika Terapeutyczna?

W ostatnim czasie można zaobserwować zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych czy niepełnosprawnych ruchowo. Odchodzi się już od ich alienacji i pozostawianiu ich samych ze swoimi problemami. Próbuje się natomiast...

Najpopularniejsze wpisy