Strona główna Blog Strona 4
Nauczyciel współorganizujący - studia podyplomowe online

Nauczyciel współorganizujący – kształcenie podyplomowe

Kiedyś nazywany nauczycielem wspomagającym, dziś - nauczycielem współorganizującym proces kształcenia; jest stanowiskiem powszechnym w szkołach z nauczaniem zintegrowanym, a coraz bardziej popularnym również w placówkach ogólnodostępnych.  Czym zajmuje się nauczyciel współorganizujący? Pedagog ten ma za zadanie...
Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - przygotowanie pedagogiczne

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli – przygotowanie pedagogiczne w formie online

Przygotowanie pedagogiczne to element niezbędny, aby móc pracować jako nauczyciel, lecz nie tylko - każda osoba, która pragnie edukować dzieci i młodzież bądź też sprawować nad nimi opiekę, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jak można...
Pedagog dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Pedagog dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera – jaką powinien być osobą?

Rolą pedagoga - oprócz działań edukacyjnych i wychowawczych - jest również wsparcie i motywacja swoich podopiecznych tak, aby chętnie i samodzielnie podejmowali działania aktywizujące oraz jak najlepiej rozwijali swój potencjał. Te czynności bywają znacznie...
Kim jest surdologopeda?

Kim jest surdologopeda?

Surdologopedia to wyodrębniona dziedzina logopedii. Zajmuje się terapią zaburzeń w zakresie komunikacji, które wynikły z problemów związanych z narządem słuchu - jak na przykład głuchota bądź niedosłuch. Czym dokładnie zajmuje się specjalista w tej...
Kto może uczyć EDB?

Kto może uczyć EDB?

Edukacja dla bezpieczeństwa - co to jest? EDB - inaczej Edukacja dla bezpieczeństwa - to przedmiot, który zastąpił poprzednio wykładane zajęcia z Przysposobienia obronnego. Zakres zagadnień poruszany podczas lekcji jest podobny, jednak program nauczania został przekształcony,...
Co to jest arteterapia?

Co to jest arteterapia?

Arteterapia to określenie rodzaju terapii, która w procesie leczniczym wykorzystuje proces twórczy. Jaki wpływ na stan umysłu ma uprawianie sztuki, i którą z jej form wybrać? Terapia poprzez sztukę Zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteteraputów (The...
Jakie studia dla nauczycieli?

Jakie studia dla nauczycieli?

Studia podyplomowe dla nauczycieli dają możliwość nabycia nowych umiejętności i uprawnień. To doskonały wybór dla wszystkich pedagogów, którzy pragną podnieść kwalifikacje nauczyciela lub zdobyć awans zawodowy.  Wiele możliwości rozwoju Nauczyciele mają szerokie perspektywy i wiele możliwości...
SI dziecka z autyzmem

Na czym polega integracja sensoryczna dziecka z autyzmem?

Integracja sensoryczna to proces, podczas którego organizowane są wrażenia płynące z ciała i środowiska zewnętrznego w taki sposób, aby mogły być użyte do odpowiednich reakcji i celowego działania. Przy spektrum autyzmu bardzo często ten...
Co to jest autyzm?

Co to jest autyzm?

Zespół Kannera, lub inaczej autyzm - to całościowe zaburzenie rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego, ingerujące w osobowość człowieka. Powoduje trudności w obszarze rozwoju i funkcjonowania, przez co wymaga wielokierunkowego wsparcia terapeutycznego.  Autyzm - co to znaczy? Przyczyny...
Co to jest integracja sensoryczna?

Co to jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna (SI) to proces prawidłowego odbierania i przetwarzania bodźców przez zmysły i układ nerwowy. Jego kształtowanie zaczyna się już w łonie matki i intensywnie rozwija podczas pierwszych lat życia. Czasami jednak rozwój ten nie...

Najpopularniejsze wpisy