Strona główna Blog Strona 3
Język angielski - edukacja wczesnoszkolna

Język angielski dla dzieci – edukacja przedszkolna

Umiejętność posługiwania się językami obcymi we współczesnym świecie to niezaprzeczalnie jedna z ważniejszych kompetencji, która przydaje się w każdym aspekcie - pracy, rozwoju czy podróżach; dlatego tak istotne jest rozpoczęcie nauki języka obcego już we...
Rola oligofrenopedagoga w pedagogice specjalnej

Rola oligofrenopedagoga w pedagogice specjalnej

Pedagog - oprócz edukowania - ma za zadanie również wspierać i motywować swoich uczniów, by chętniej podejmowali działania i jak najlepiej rozwijali swój potencjał. Jednak w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami niezbędne są specjalnie dobrane metody...
Nauczanie matematyki - studia podyplomowe

Jak skutecznie nauczać matematyki?

Skuteczne przekazywanie wiedzy to wyzwanie, z którym musi zmierzyć się każdy nauczyciel. Tym bardziej, jeżeli wykładanym przedmiotem jest matematyka - niekoniecznie lubiana przez uczniów. Czy można to zmienić? Organizacja procesu nauczania Każdy pedagog w trakcie studiów...
Organizacja i zarządzanie oświatą

Miejsca pracy po kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Zarządzanie - zarówno różnego rodzaju placówkami, jak i zasobami ludzkimi - wymaga kompetencji i obszernej wiedzy z wielu dziedzin. Osoby, które chcą podjąć się funkcji zarządczej, powinny posiadać gruntowne przygotowanie, aby sprawnie organizować wszelkiego...

Czy psycholog może pracować w szkole?

Szkoły i różnego rodzaju placówki oświatowe nie są zobowiązane do zatrudnienia psychologów, jednakże obecność takiego specjalisty bez wątpienia daje wiele korzyści całej szkolnej społeczności.  Psycholog w szkole - jaką pełni rolę? O rosnących zaburzeniach psychicznych w...
Nauczyciel współorganizujący - studia podyplomowe online

Nauczyciel współorganizujący – kształcenie podyplomowe

Kiedyś nazywany nauczycielem wspomagającym, dziś - nauczycielem współorganizującym proces kształcenia; jest stanowiskiem powszechnym w szkołach z nauczaniem zintegrowanym, a coraz bardziej popularnym również w placówkach ogólnodostępnych.  Czym zajmuje się nauczyciel współorganizujący? Pedagog ten ma za zadanie...
Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - przygotowanie pedagogiczne

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli – przygotowanie pedagogiczne w formie online

Przygotowanie pedagogiczne to element niezbędny, aby móc pracować jako nauczyciel, lecz nie tylko - każda osoba, która pragnie edukować dzieci i młodzież bądź też sprawować nad nimi opiekę, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jak można...
Pedagog dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Pedagog dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera – jaką powinien być osobą?

Rolą pedagoga - oprócz działań edukacyjnych i wychowawczych - jest również wsparcie i motywacja swoich podopiecznych tak, aby chętnie i samodzielnie podejmowali działania aktywizujące oraz jak najlepiej rozwijali swój potencjał. Te czynności bywają znacznie...
Kim jest surdologopeda?

Kim jest surdologopeda?

Surdologopedia to wyodrębniona dziedzina logopedii. Zajmuje się terapią zaburzeń w zakresie komunikacji, które wynikły z problemów związanych z narządem słuchu - jak na przykład głuchota bądź niedosłuch. Czym dokładnie zajmuje się specjalista w tej...
Kto może uczyć EDB?

Kto może uczyć EDB?

Edukacja dla bezpieczeństwa - co to jest? EDB - inaczej Edukacja dla bezpieczeństwa - to przedmiot, który zastąpił poprzednio wykładane zajęcia z Przysposobienia obronnego. Zakres zagadnień poruszany podczas lekcji jest podobny, jednak program nauczania został przekształcony,...

Najpopularniejsze wpisy