Strona główna Blog Strona 3

Co to jest przedsiębiorczość w szkole średniej?

Bardzo duże znaczenie w rozwoju młodzieży i jej dalszych sukcesów w życiu dorosłym mają kompetencje społeczne, takie jak: komunikacja czy współpraca w grupie, a także organizacja i zarządzanie różnymi projektami. Właśnie rozwój takich -...

Jakie studia warto ukończyć na początku kariery nauczyciela?

Praca nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również działania wychowawcze. Aby skutecznie pełnić swoje obowiązki, kandydat na nauczyciela musi posiadać konkretne predyspozycje oraz wykształcenie. Czy każdy może nauczać? Jak się do tego przygotować? Jak...

Po jakich studiach można uczyć doradztwa zawodowego?

Znajomość swoich zarówno mocnych, jak i słabych stron to doskonały punkt wyjścia w planowaniu swojej edukacji i rozwoju. Dodatkowo wiedza, jak umiejętnie je wykorzystać u progu dorosłego życia, pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego zajęcia, zgodnego...

Czym jest pedagogika szkolna z terapią?

Codzienna praca nauczyciela i prowadzenie zajęć nie zawsze idą zgodnie z planem. Często pedagodzy mają do czynienia z uczniami, którzy z różnych powodów mogą wykazywać problemy z nauką czy szkolną społecznością, zaś tradycyjne działania...

Jakie wykształcenie pozwoli nam aplikować na studia podyplomowe Pedagogika Terapeutyczna?

W ostatnim czasie można zaobserwować zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych czy niepełnosprawnych ruchowo. Odchodzi się już od ich alienacji i pozostawianiu ich samych ze swoimi problemami. Próbuje się natomiast...
Studiowanie mapy w terenie

Edukacja dla bezpieczeństwa – aspekty poruszane podczas zajęć

Edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje dość szeroki zakres tematów, które należy zrealizować w ramach nauczania tego przedmiotu. Głównie dotyczą one bezpieczeństwa państwa oraz ludności cywilnej, a żeby móc go nauczać, należy posiadać odpowiednie przygotowanie. Kto...

Technika w szkole podstawowej i jej rola w rozwoju dzieci

Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do sprawnego funkcjonowania we wciąż zmieniającym się świecie. Ważne więc jest zrozumienie przez niego otaczającej go rzeczywistości i zasad jej działania a także - zdobycie umiejętności samodzielnego zdobywania...
Kto może nauczać matematyki i fizyki?

Kierunek Nauczanie matematyki i fizyki – tylko dla umysłów ścisłych?

Nauczanie przedmiotów ścisłych - w tym matematyki i fizyki - przewidziane jest na każdym etapie edukacji i w każdym typie szkół. Zapotrzebowanie na nauczycieli jest więc bardzo duże, co daje pedagogom duże możliwości rozwoju lub...
Czy można nauczać równocześnie chemii i biologii?

Biologia i chemia – kiedy można nauczać tych przedmiotów?

Uzyskanie możliwości nauczania dwóch różnych przedmiotów dzięki ukończeniu jednego kierunku studiów podyplomowych - to zdecydowany atut w ręce przyszłego nauczyciela. Przekłada się nie tylko na zyskany czas, ale również na znaczne oszczędności dla słuchacza....
Nauczanie przedmiotów zawodowych w branży turystycznej

Przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu w branży turystycznej

Coraz więcej ofert pracy dotyczy stanowisk w branżach, w których wymagane jest konkretne przygotowanie zawodowe. Stały rozwój sektorów odpowiedzialnych za usługi generuje silne zapotrzebowanie na specjalistów w konkretnych dziedzinach; powstają kolejne firmy poszukujące osób,...

Najpopularniejsze wpisy