Strona główna Blog Strona 3
terapia pedagogiczna studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna a zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Do szkół i przedszkoli uczęszczają zarówno uczniowie o predyspozycjach, które mieszczą się w ogólnie przyjętych normach, jak również dzieci i młodzież wymagająca wdrożenia aktywności pozwalających zaspokoić ich indywidualne potrzeby rozwojowe. W przepisach regulujących konieczność...

Terapia pedagogiczna – cele, zasady i definicja

Szkoła pełni wiele bardzo ważnych funkcji w kontekście wychowania i rozwoju uczniów. Oprócz podstawowej i oczywistej, czyli edukacyjnej, jednym z kluczowych zadań jest eliminowanie różnych niepowodzeń szkolnych wywołanych przez zaburzenia hamujące lub znacznie ograniczające...
terapia pedagogiczna studia podpylomowe online 2

Metody terapii pedagogicznej – nowoczesne rozwiązania w Twojej pracy

Uczniowie są mocno zróżnicowaną grupą w kontekście możliwości oraz indywidualnych potrzeb. Zapewnienie im optymalnych świadczeń terapeutycznych dostosowanych do wieku oraz posiadanych ograniczeń jest więc niezwykle trudne. Z pomocą przychodzą jednak metody terapii pedagogicznej –...
studia podyplomowe terapia pedagogiczna

Kto może otworzyć gabinet terapii pedagogicznej?

Praca na stanowisku terapeuty pedagogicznego w szkole może przynieść wiele satysfakcji w postaci obserwowanej poprawy kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Niemniej jednak często ambicje – zarówno zawodowe i finansowe – pedagoga...
studia pedagogiczne online

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – czym jest i kto z niego korzysta?

Szczególnie w pierwszych latach życia rozwój dziecka przebiega niezwykle dynamicznie. Z uwagi na fakt, iż kolejne etapy dojrzewania są od siebie silnie uzależnione, zaobserwowane przez rodziców lub nauczycieli nieprawidłowości muszą być jak najszybciej skorygowane....
pedagogiczne studia podyplomowe dla nauczycieli

Typy uczniów – z jakimi osobowościami spotkamy się w szkole?

Duży nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, a także dostosowanie edukacyjnej przestrzeni do potrzeb każdego z nich sprawia, że nauczyciele mierzą się w swojej codziennej pracy z wieloma wyzwaniami. Na relację pomiędzy osobą prowadzącą...
studia pedagogika specjalna

Uczniowie z problemami emocjonalnymi – jak im pomóc w nauce?

Zaburzenia emocjonalne występujące u dzieci to wyzwanie nie tylko dla samych uczniów i ich rodziców, ale również nauczycieli. Osoby prowadzące zajęcia w środowisku szkolnym mogą podjąć kroki w celu zminimalizowania negatywnych skutków zaburzeń na...
nauczycielskie studia podyplomowe

Motywowanie uczniów do nauki – praktyczne porady dla nauczycieli

Nic tak nie cieszy nauczyciela jak odpowiedni poziom zaangażowania i motywacji u ucznia. Choć istnieje wiele aspektów, które wpływają na efektywność procesu kształcenia, to właśnie takie okoliczności sprawiają najwięcej satysfakcji nauczycielom. Jak się okazuje...
studia terapia pedagogiczna

Kto może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Wśród uczniów przedszkoli, szkół oraz placówek edukacyjnych znajdują się dzieci oraz młodzież ze stwierdzonymi odchyleniami rozwojowymi, którzy wolniej realizują założenia programowe. Jedną z form pomocy, jakie są organizowane w celu korygowania zaburzeń są specjalne...
studia pedagogiczne online

Czego uczą na studiach pedagogicznych?

Praca z innymi ludźmi w zakresie wychowania oraz edukacji wymaga nie tylko dużego zaangażowania w wykonywane obowiązki, ale również konsekwencji w drodze do zdobycia teoretycznego i praktycznego przygotowania do pracy. Drzwi do zawodowej kariery...