Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/706/studia/podyplomowe/pedagogika-resocjalizacyjna-dla-pedagogow-specjalnych/src-BlogPedResocjal

Ukończenie studiów pedagogicznych nie oznacza, że dla nauczyciela jest to koniec nauki. Wbrew pozorom pracownicy przedszkoli i szkół to osoby, które najczęściej się dokształcają. Wynika to między innymi z wprowadzanych co jakiś czas rozporządzeń przez Ministra Edukacji Narodowej. W tych aktach prawnych zawarte są między innymi regulacje dotyczące wykształcenia nauczycieli i pedagogów. Są one modyfikowane co pewien okres, aby szkolnictwo było na jeszcze wyższym poziomie, a pracownicy szkół byli dobrze wykwalifikowani. Dlatego też wiele osób zapisuje się na studia podyplomowe, aby spełniać wymagania zawodowe.

Jednakże są też osoby, które chcą się dalej uczyć, aby objąć inne stanowisko pracy lub po prostu dokształcić się w wybranej dziedzinie. Dużo osób, które mają już uprawnienia pedagogiczne zapisuje się na bardziej specjalistyczne studia. Mogą to być na przykład studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna dla pedagogów specjalnych w Bydgoszczy organizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Jeżeli komuś nie pasuje termin lub miasto z powodzeniem może wybrać naukę przez e-learning. Wbrew pozorom studia online są powszechne i akceptowane przez MEN. Zatem wystarczy wybrać kierunek, który nas najbardziej interesuje, jak na przykład pedagogika resocjalizacyjna i zapisać się na studia na tej uczelni.

Nauka przez Internet jest bardzo wygodna zwłaszcza dla osób pracujących zawodowo. Aktywny zawodowo pedagog nie ma zbyt wiele czasu na dokształcanie się w tradycyjny sposób. Wybierając studia online niejako sami ustalamy sobie grafik nauki. Oczywiście każdy kierunek studiów trwa wyznaczoną liczbę godzin czy też trzeba przy nim zrealizować praktyki zawodowe, ale ogólnie sami ustalamy w jakie dni i przez ile godzin będziemy się uczyć. Dzięki temu o wiele łatwiej jest pogodzić pracę zawodową ze studiami.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dlatego też obojętnie jaki kierunek wybierzemy, możemy mieć pewność, że jeśli są one przeznaczone dla pedagogów i nauczycieli, to w tym zawodzie dalej będziemy mogli się realizować.