Pedagogika specjalna kurs online

Ostatnia aktualizacja artykułu: 12 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

W branży edukacyjnej jest duże zapotrzebowanie nie tylko na nauczycieli przedmiotowych i pedagogów spełniających rolę wychowawców. Aktualnie poszukiwani są także pedagodzy specjalni, którzy mają umiejętności i wiedzę wymaganą do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnym stopniu niepełnosprawności. Jednak aby dostać takowy angaż nie wystarczy ukończyć studiów z zakresu pedagogiki, bowiem program studiów wyższych obejmuje wyłącznie ogólny przegląd teorii z danej dziedziny. Pomijając cechy ludzkie, jak odporność na stres i umiejętność komunikacji, niezbędne jest posiadanie kwalifikacji z wąskiego działu pedagogiki, a mianowicie pedagogiki specjalnej, które możemy zdobyć w ramach dodatkowego kształcenia.

W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie się na pedagogikę specjalną w formie kursu online. Nauka przez internet jest dzisiaj niezwykle atrakcyjna dla przyszłych i czynnych zawodowo nauczycieli. Dlaczego? Bardzo dużo osób decyduje się uczyć w trybie online przez swoje zobowiązania w pracy, czy też obowiązki w domu. Wówczas problematyczne staje się rozwijanie swojej kariery i kwalifikacji potrzebnych do rozpoczęcia nowych wyzwań. Na szczęście są instytucje, które ułatwiają nam realizację zawodowych celów.

Jedną z takich placówek jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Wyróżnia ją szeroka oferta edukacyjna, a w tym m.in. kurs online pedagogiki specjalnej. Kierunek ten realizowany jest na tych samych warunkach jak kursy i studia w trybie stacjonarnym – liczba godzin lekcyjnych i praktyki zawodowej pokrywa się z wymogami MEN, nadto sam program jest dedykowany dla nauczycieli chcących podnieść swoje wykształcenie.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego znajduje się w nielicznej grupie szkół, które mogą zagwarantować wysoki poziom kształcenia i ważne dokumenty uprawniające do wykonywania pracy jako pedagog specjalny w szkole, poradniach specjalistycznych, placówkach rehabilitacji i innych, gdzie usługi dotyczą rehabilitacji, wsparcia, resocjalizacji osób wymagających indywidualnego podejścia. Skąd możemy mieć pewność, że wspomniana szkoła da nam to, czego oczekujemy? Zabezpieczeniem naszej nauki i kwalifikacji są: certyfikat ISO, wpis szkoły do oficjalnego rejestru placówek oświaty oraz wydawane uprawnienia zawodowe na wzorze MEN.