Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/529/studia/podyplomowe/pedagogika-szkolna-z-psychopedagogika-kreatywnosci/src-BlogPedSzkolna

Praca z dziećmi oraz młodzieżą wymaga nie tylko wykształcenia pedagogicznego, ale również pod kątem psychiki i rozwoju kreatywnego. Dlatego nauczyciele czy wychowawcy bardzo często wybierają studia podyplomowe na kierunku Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności online, dzięki któremu można podnieść kwalifikacje i jeszcze lepiej spełniać się w roli pedagoga. Ponadto na niektóre stanowiska ukończenie studiów pedagogicznych jest niewystarczające i trzeba mieć dodatkowe umiejętności wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jakie korzyści niosą te studia podyplomowe? Jakie zawody można po nich wykonywać?

Studia na kierunku Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności dają możliwość przekonania się na czy polega praca pedagoga szkolnego, pomagają zdobyć wiedzę niezbędną do pracy z dziećmi, wspomaganie ich w rozwoju oraz kreatywności. Ponadto omawiane studia przygotowują absolwenta do rozpoznawania i diagnozowania indywidualnych potrzeb każdego ucznia, analizować ich postępy w nauce oraz mocne i słabe punkty. Wiedza na temat aspektów psychofizycznych dzieci i młodzieży będzie z kolei podstawą do organizowania i udzielania pomocy tym, którzy wykazują zachowania, które można uznać za dysfunkcyjne. Po ukończeniu studiów Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności absolwent ma możliwość podjęcia pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w szkołach oraz przedszkolach, pedagoga, który prowadzi warsztaty dla dzieci, np. z zakresu kreatywnego myślenia czy samorozwoju a także prowadzenie terapii, która wykorzystuje twórczość artystyczną.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje ten kierunek w trybie niestacjonarnym w bardzo ciekawej formie – za pośrednictwem platformy e-learingnowej. W ten sposób student sam decyduje kiedy poświęca czas na naukę, a dodatkowo nie traci czasu na dojazdy oraz może równocześnie być aktywny zawodowo. Studia obejmują dwa semestry, które składają się łącznie na 180 godzin. Dodatkowym atutem jest niska cena a także 20-letnie doświadczenie uczelni, która posiada certyfikat ISO. Ponadto warto dodać, iż studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.