Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 195 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego oraz do diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów i przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych, wczesnego wspomagania oraz systematycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, koordynowania i wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i rodziny, organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych, a także budowania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży szkolnej oraz dysfunkcji w tym zakresie.


Czas trwania: 180 godzin - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia te przygotowują absolwentów do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach kształcenia oraz innych placówkach zapewniających pomoc i opiekę uczniom; nadają uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, np. warsztatów kreatywnego myślenia i ekspresji twórczej, kół zainteresowań, indywidualnej terapii przez twórczość, pracy z uczniem zdolnym w szkole oraz zajęć z dziećmi i młodzieżą w instytucjach pozaszkolnych.


Adresaci:

Studia skierowane są przede wszystkim do pedagogów,  nauczycieli, wychowawców w placówkach opiekuńczo-socjalizujących.


Zatrudnienie:

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje do podjęcia zatrudnienia m.in. w przedszkolach,szkołach, placówkach kulturalno-oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, ale też wszędzie tam, gdzie kreatywność i oryginalność myślenia i działania jest niezbędną umiejętnością ‒ w firmach komercyjnych, w mediach, w działach promocji i reklamy, sprzedaży, HR itp. Wymagania:


Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.


W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.


Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku