Po jakich studiach można uczyć doradztwa zawodowego?

Znajomość swoich zarówno mocnych, jak i słabych stron to doskonały punkt wyjścia w planowaniu swojej edukacji i rozwoju. Dodatkowo wiedza, jak umiejętnie je wykorzystać u progu dorosłego życia, pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego zajęcia, zgodnego z zainteresowaniami. Uczniom już od najmłodszych lat pomagają w tym nauczyciele przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży

Podstawy przedsiębiorczości to przedmiot nauczany w szkołach ponadpodstawowych. Ma on za zadanie przekazanie uczniom wiedzy o ogólnych mechanizmach rynkowych, poznają więc oni podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej, politologii, socjologii, psychologii oraz prawa. Wiedza ta ma w założeniu pomóc młodym ludziom świadomie wejść w rynek pracy, podjęcie zatrudnienia i umiejętne funkcjonowanie w zawirowaniach gospodarczych. Wszystko to jednak zostaje poprzedzone próbami zrozumienia, w jakim miejscu tego rynku uczeń chciałby się w przyszłości znaleźć. 

Doradztwo zawodowe – co to za przedmiot?

Elementy doradztwa zawodowego – w różnych formach – od kilku lat są obowiązkowym składnikiem programu nauczania w Polsce. Jego celem jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań, a także kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy. Nie zawsze jest to łatwe zadanie – w pewnym wieku młodzież nie chce myśleć o pracy i obowiązkach, a planowanie swojego rozwoju bądź kariery odkładane jest na dalszy plan. Niestety, takie podejście często skutkuje tym, że w dorosłym życiu byli już uczniowie nie mają pomysłu na siebie i swój rozwój, podejmując przypadkowe decyzje nie dające satysfakcji zawodowej. 

Dlatego tak ważne jest, aby zajęcia z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości były stałym elementem w szkołach – i tu Ministerstwo podjęło bardzo dobrą decyzję; jednak równie istotne jest to, aby lekcje te były prowadzone umiejętnie i ciekawie – mają pomóc uczniom znaleźć w nich te elementy, które będą świetną bazą do ich rozwoju, końcowo dając satysfakcjonujące efekty. 

Kto może pomóc uczniom w rozwoju zawodowym?

W szkołach – a także już i w przedszkolach – swoje miejsce mają nauczyciele wyspecjalizowani w tematach zarówno przedsiębiorczości, jak i doradztwa zawodowego. I to ci właśnie pedagodzy prowadzą zajęcia mające na celu wskazanie i rozwijanie mocnych stron uczniów, pomagając im znaleźć dla nich odpowiednie zastosowanie. Studia Przedsiębiorczość mogą być dobrym punktem wyjścia dla nauczycieli tych postaw, jednakże nie są konieczne, aby móc nauczać ich w szkole. Odpowiednim przygotowaniem będzie tu Doradztwo zawodowe studia podyplomowe, dające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do nauczania podstaw przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.

Program nauczania przyszłych doradców

Absolwenci tego kierunku mają uprawnienia do prowadzenia zajęć z Podstaw przedsiębiorczości oraz Doradztwa zawodowego, ale nie tylko – mogą również podjąć pracę w roli stricte doradcy zawodowego – specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oczywiście w obu przypadkach niezbędne jest dodatkowo posiadanie przygotowania pedagogicznego

Podczas studiów słuchacze poznają tematy z takich obszarów, jak:

  • psychologia, aspekty społeczne,
  • prawo, etyka, ekonomia, zarządzanie,
  • doradztwo i funkcjonowanie na rynku pracy,
  • narzędzia diagnostyczne i metody coachingowe,
  • rozwój kompetencji miękkich,
  • wspieranie zarówno młodzieży, jak i dorosłych w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno-zawodowych – zgodnie z preferencjami, predyspozycjami i możliwościami.

Dodatkowo, zdobywają merytoryczną wiedzę odnośnie realizacji podstawy programowej przedmiotów Doradztwa zawodowego oraz Podstaw przedsiębiorczości i aspektów związanych z realizacją treści kształcenia i dydaktyki. Słuchacze uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz ekonomii, uczą się także praktycznego zastosowania metod doradztwa zawodowego i planowania kariery. Rozwiną również kompetencje miękkie, niezwykle ważne podczas pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, absolwenci studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości są kompleksowo przygotowani do pracy w szkołach branżowych, licealnych, technikach oraz w szkołach policealnych – zarówno na stanowisku doradcy zawodowego, jak i nauczyciela przedsiębiorczości. Mogą więc profesjonalnie wspierać i pomagać uczniom wybrać dalszą ścieżkę nauki i przyszłej kariery.