Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze Gdynia

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/495/studia/podyplomowe/praca-z-dziecmi-sprawiajacymi-trudnosci-wychowawcze/src-BlogPracaZDziećmi

Trudności wychowawcze to bardzo często spotykane zjawisko. Praktycznie każdy nauczyciel w swojej pracy w szkole czy przedszkolu, spotyka się z jednostkami, które przejawiają różnego rodzaju problemy z zachowaniem, wywiązywaniem się ze swoich obowiązków i przestrzeganiem obowiązujących norm. Powszechność tego zjawiska sprawia, że jest ono nieustannie aktualne w pracy wychowawczej. Samo pojęcie „trudności wychowawcze” ma bardzo szerokie znaczenie. Nauczyciele i wychowawcy, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, są zazwyczaj przygotowani do radzenia sobie z mniej poważnymi zaburzeniami związanymi z zachowaniem podopiecznych. Kiedy problemy stają się poważniejsze zwykle konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje możliwość kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku: praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze w Gdyni lub metoda zdalną. Celem nauki jest pogłębienie wiedzy studentów na temat różnych zachowań dzieci, które sprawiają trudności wychowawcze w środowiskach rodzinnych i rówieśniczych. Studenci będą mogli także poszerzyć umiejętności tworzenia rozwiązań problemów uczniów i pomagania im, a także wspierania ich rozwoju i pokonywania trudności. Nauka trwa 2 semestry, które podzielono na 150 godzin. Uzyskane kwalifikacje pozwolą na podjęcie efektowniejszej pracy z dziećmi sprawiającymi mniejsze i większe trudności wychowawcze. Studenci poznają także nowe metody radzenia sobie z problemami i pracowania z dziećmi i młodzieżą. Studia przeznaczone są szczególnie dla pedagogów i nauczycieli, którzy pracują w przedszkolach i szkołach, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz domach dziecka.

Warto podkreślić, że Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje wszystkie kierunki studiów podyplomowych w trybie online. Dzięki temu studenci mogą podnosić swoje kwalifikacje i poszerzać wiedzę i umiejętności bez wychodzenia z domu. Jest to z pewnością spora oszczędność czasu i pieniędzy. Program można realizować w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Wszystkie zajęcia są organizowane w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszyscy absolwenci uzyskają dyplom zgodny ze wzorem MNiSW.