Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze online

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/495/studia/podyplomowe/praca-z-dziecmi-sprawiajacymi-trudnosci-wychowawcze/src-BlogPracaZDziećmi

Coraz większy odsetek zachowań wśród dzieci odbiega od przyjętych w społeczeństwie norm. Trudności w przestrzeganiu zasad, nieodpowiednia postawa, agresywne czy niekulturalne zachowania są problemem nie tylko dla danej jednostki, ale również dla całej grupy (klasy). Brak pracy wychowawczej w tym zakresie jest bardzo krzywdzący dla dziecka, blokuje jego rozwój emocjonalny oraz budowanie relacji z rówieśnikami. Wszyscy pedagodzy, którzy interesują się tym zagadnieniem powinni zatem przyjrzeć się ofercie studiów podyplomowych na kierunku Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze online. Do kogo są one kierowane? Jakie korzyści daje ukończenie tego kierunku?

Omawiane studia w pierwszej kolejności kładą nacisk na zrozumienie mechanizmów rozwojowych oraz objawów, które świadczą o tym, że dziecko wymaga specjalistycznej opieki oraz pomocy w zakresie zaburzeń zachowania. Absolwent kierunku Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze w kolejnych etapach nauki dowie się w jaki sposób działać prewencyjnie oraz rozwinie swoje kompetencje wychowawcze, dzięki czemu będzie w stanie skutecznie pracować z uczniami problemowymi. Ponadto na studiach zostanie przekazana wiedza na temat tworzenia metodycznego postępowania i rozwiązań w danej placówce czy szkole, za pomocą których można będzie sprawnie pomagać dzieciom z zaburzeniami zachowania.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego proponuje studentom studia podyplomowe trwające 2 semestry w wymiarze 150 godzin. Całość prowadzona jest online przy użyciu platformy e-learingowej. Studiowanie online daje wiele korzyści, a przede wszystkim niezależność i dowolność jeśli chodzi o czas realizacji materiału – z dostępnych źródeł można korzystać w każdej chwili. Taka forma studiowania w połączeniu z atrakcyjną ceną jest jedną z najlepszych propozycji na rynku, szczególnie dla aktywnych pedagogów pracujących w zawodzie. Skuteczność uczelni potwierdza certyfikat ISO, a zachętą do rozpoczęcia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest jej 20-letnia tradycja i tysiące absolwentów.

Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.