Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Praca na stanowisku nauczyciela to stabilne źródło zatrudnienia dla wielu osób. Taka praca pozwala uzyskać dość dobre warunki finansowe oraz dodatkowe benefity, które gwarantuje między innymi tak zwana Karta Nauczyciela. Wśród stanowisk nauczycielskich, na których można znaleźć zatrudnienie bardzo liczną grupę stanowią tak zwani nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy są zatrudnieni między innymi w szkołach zawodowych oraz w technikach. Oprócz kwalifikacji kierunkowych, aby móc pracować w zawodzie niezbędne jest również przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – obowiązek jego posiadania regulują ustawy oraz rozporządzenia dla pracowników oświatowych. Przygotowanie pedagogiczne powinni posiadać zarówno nauczyciele, którzy dopiero planują rozpocząć karierę zawodową, jak również nauczyciele czynni, którzy już podjęli zatrudnienie – na nich ciąży obowiązek narzucony odgórnie dotyczący uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych. O tym w jakim czasie powinni tego dokonać informuje zazwyczaj dyrektor danej placówki, który wyznacza swojemu pracownikowi optymalny termin przedstawiania dokumentów potwierdzających uzyskania wymaganych i niezbędnych kwalifikacji.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest liderem, jeśli chodzi o organizację studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, jak również pozostałych przedstawicieli stanowisk nauczycielskich. Jednostka ta działa na polskim rynku już od prawie 20 lat. Cechują ją wysoki profesjonalizm i doskonała efektywność kształcenia, co potwierdza między innymi certyfikat ISO przyznany szkole oraz opinie tysięcy absolwentów, którzy mieli okazję skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych dostępnych w ofercie szkoły. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego działa pod patronatem między innymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, a każdy absolwent otrzymuje poświadczenie uzyskanych kwalifikacji na druku MEN (realizowana podstawa programowa zapewnia 270 godzin kształcenia teoretycznego oraz 150 godzin praktyk zawodowych, z których mogą być zwolnieni nauczyciele czynni zawodowo).

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego realizowane są w formie kształcenia zdalnego – nowoczesny e-learning pozwala na zdobywanie kwalifikacji w dogodnym czasie oraz bez narzucania odgórnie planu czy terminarzu zajęć. Jest to więc doskonałe rozwiązanie dla wszystkich osób pracujących, którym zależy na dogodnej i elastycznej formie kształcenia.