Przygotowanie pedagogiczne dla stacjonarnych przedmiotów zawodowych

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

Każda osoba pracująca w placówkach oświatowych musi mieć odpowiednie wykształcenie. A do tego raz uzyskane wykształcenie może nie być wystarczające, aby utrzymać taki zawód aż do emerytury. Dzieje się tak, ponieważ zmieniają się co jakiś czas wytyczne i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Ministra Edukacji Narodowej. Także Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma prawo wydawać rozporządzenia z wytycznymi choćby co do programu nauczania dla konkretnego zawodu. Co to oznacza w praktyce? Obecnie trzeba cały czas podnosić poziom wykształcenia, aby nadążyć z prawnymi wymaganiami i móc zatrzymać swoje stanowisko pracy lub po prostu awansować.

Zwłaszcza w wypadku kwalifikacji zawodowych pracowników oświaty, jak nauczyciele czy pedagodzy niezwykle ważne jest dokształcanie się. W zależności pod poziomu kształcenia potrzebne jest inne wykształcenie. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne muszą posiadać zarówno ukończone studia przedmiotowe jak i pedagogiczne. Przygotowanie pedagogiczne dla stacjonarnych przedmiotów zawodowych, dla nauczycieli szkół średnich czy akademickich to bardzo często wybierane studia podyplomowe. Wbrew pozorom nawet doktor nauk, który ma wiedzę do przekazania na temat konkretnej dziedziny musi mieć też przygotowanie pedagogiczne, aby móc prowadzić zajęcia ze studentami.

Aby nie tracić kolejnych lat, na kolejny stopień studiów warto zapisać się na studia podyplomowe, które trwają 3 semestry i są zgodne z wymogami MEN, czy innych Ministerstw. Ważne jest jednak, gdzie się zapiszemy na takie studia. Warto wybrać renomowaną i legalną placówkę, która posiada wpisy do wszystkich rejestrów. Między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego może przedstawić wpisy zarówno do rejestru instytucji szkoleniowych, jak i rejestru szkół wyższych. Mimo, że oferowana jest tu nauka w modelu e-learning, to sama Szkoła prowadzi studia podyplomowe w oparciu o wymogi MEN i MNiSW. Dlatego uzyskany tu dyplom jest wydawany na wzorze Ministra. Oznacza to, że będzie uznawany w każdej placówce oświatowej jako wartościowy.

Same studia podyplomowe trwają 3 semestry, czyli 270 godzin lekcyjnych oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Jednak ponieważ realizowane są online, samodzielnie można ustalić sobie czas nauki, a przez to uczyć się bardziej efektywnie. Dlatego taki model studiów podyplomowych jest tak popularny, ponieważ pozwala jednocześnie pracować zawodowo i się dokształcać w wolnym czasie. Ponadto studia są skierowane dla osób z ukończonymi co najmniej studiami I stopnia, oznacza to że już po licencjacie można uzyskać przygotowanie pedagogiczne na studiach podyplomowych. Znacznie skraca to czas nauki dla zawodów oświatowych.