Psychologia dzieci i młodzieży – wspieranie rozwoju studia Warszawa

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/532/studia/podyplomowe/psychologia-dzieci-i-mlodziezy-wspieranie-rozwoju/src-BlogPsychDziecMłodz

Obecnie dzieci i młodzież mają jeszcze więcej problemów niż ich rodzice w swoich czasach szkolnych. Po pierwsze większa jest presja otoczenia, która każe osiągać jak najwyższe wykształcenie, nawet jeśli nie mamy takich aspiracji. Po drugie także społeczeństwo znacznie się zmieniło pod kątem akceptacji rówieśników. Bardzo wiele osób czuje, że nie przynależy do grupy, na przykład do osób z klasy, z którymi się uczy. Po trzecie mamy też coraz więcej problemów poza szkołą. Niestety rodzinne domy nie raz przepełnione są środowiskiem niesprzyjającym młodzieży. Dlatego też przedszkola i szkoły muszą wziąć na siebie nie tylko funkcję edukacyjną, ale też wspierać rozwój i zapewniać pomoc osobom, które jej potrzebują.

Jest to zadanie między innymi psychologa szkolnego, ale i pedagogów, którzy na co dzień prowadzą lekcje z uczniami. Często to nauczyciel przedmiotowy pierwszy zauważa, że z jakiegoś powodu dziecko potrzebuje pomocy psychologa lub po prostu ma większe potrzeby edukacyjne od rówieśników. Dlatego też osoby pracujące w placówkach oświatowych mają poważne zadanie, aby nie tylko uczyć dzieci, ale i zapewniać im pomoc pedagogiczną, kiedy tego potrzebują. Oczywiście nie każda szkoła zatrudnia na cały etat psychologa szkolnego, ale i nauczyciele mogą być dobrze wykształceni pod tym kątem.

Psychologia dzieci i młodzieży – wspieranie rozwoju studia w Warszawie to świetny kierunek studiów, który pomoże zarówno psychologom, ale i pedagogom zrozumieć jak pomagać dzieciom i młodzieży w jej prawidłowym rozwoju, jak również co może młodym ludziom sprawiać problemy w obecnych czasach. Ten kierunek studiów można znaleźć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, uczelni oferującej kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli i osób pracujących w oświacie. Są to studia online, a więc bez trudu można je pogodzić z wykonywaniem pracy zawodowej. Zapisać się można w każdej chwili, nawet jeśli już zaczął się semestr.

Na tej uczelni studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Z tego powodu możemy mieć pewność, że pozyskane tu wykształcenie pozwoli nam na pracę nie tylko w poradniach publicznych i niepublicznych, ale też w placówkach oświatowych, jak szkoły.