Studia podyplomowe Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/538/studia/podyplomowe/psychologia-w-wychowaniu-i-nauczaniu-dziecka/src-BlogPsychWych

W procesie nauczania i wychowania dzieci oraz młodzieży duże znaczenie ma psychologia. Dlatego, aby pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, nauczyciele i wychowawcy mają możliwość zapisania się na studia podyplomowe. Dzięki temu ich praca będzie bardziej efektywna i ukierunkowana na potrzeby i wymagania podopiecznych. Ma to duże znaczenie szczególnie w pracy z uczniami w jakiś sposób zaburzonymi, którzy wymagają indywidualnej pracy i podejścia.

Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zdecydowanie się na studia podyplomowe w wychowaniu i nauczaniu dziecka online. Najlepszą ofertę w tym zakresie oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Jest to uczelnia, która działa od 2001 roku. Wszystkie kierunki studiów są prowadzone w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. Warto zaznaczyć, że realizacja poszczególnych kierunków odbywa się online, co jest niewątpliwą zaletą. Aktywni zawodowo nauczyciele mogą z powodzeniem dopasować program zajęć do swoich możliwości i czasu. Nie ma także mowy o żadnych dodatkowych kosztach jak np. opłaty za dojazd na uczelnie czy parking. Studiowanie online to także świetna oszczędność czasu! Osoby, które potrafią się dobrze zorganizować, z pewnością docenią taką formę kształcenia.

Studia na kierunku psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka online trwa 2 semestry tj. 194 godziny. Celem kształcenia jest dostarczenie studentom rzetelnej wiedzy na temat psychologii wychowawczej i rozwojowej, a także rozwój wszelkich umiejętności, które są bardzo ważne podczas pełnienia roli opiekunów, wychowawców i doradców. Kierunek skierowany jest przede wszystkim do pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, pracowników opieki społecznej, a także do innych pracowników przeszkoli, świetlic środowiskowych, szkół, lekarzy, terapeutów, osób pracujących w szpitalach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy, pracownikach administracji. Warto też podkreślić, że studia mają charakter doskonalący, a absolwent po zrealizowaniu przewidzianego programu otrzymuje całkowicie zgodne z wymaganiami świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.