Studia dające uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów

Nauczanie kolejnego przedmiotu

Wieloprzedmiotowość to bardzo pożądane kwalifikacje u zatrudnianych nauczycieli. Możliwość nauczania kilku przedmiotów to korzyści dla wszystkich uczestniczących w procesie edukacji – uczniów, pedagogów oraz placówki edukacyjnej. Kto może zwiększać swoje kwalifikacje oraz ile trwają studia podyplomowe, które je nadają?  

Nowy przedmiot – nowe możliwości

Rozwój w przypadku nauczycieli to nie tylko zwiększanie kwalifikacji pedagogicznych – nabywanie nowych kompetencji i zwiększanie obszarów nauczania również ma wpływ na możliwości zatrudnienia oraz urozmaicenie codziennej pracy. 

Kwalifikacje do nauczania większej ilości przedmiotów to przede wszystkim możliwość uzbierania godzin do pełnego etatu. Istotne jest również to, że nauczyciele uczący kilku przedmiotów mogą być bardziej chronieni przed zwolnieniem – ich umiejętności powodują, że są cennym pracownikiem danej placówki, która dzięki wieloprzedmiotowcom jest w stanie zrealizować program nauczania. Kadra pedagogiczna bardzo często jest niewystarczająca, aby pokryć zapotrzebowanie szkół, a to stwarza dodatkowe możliwości dla tej części pedagogów, która posiada dodatkowe kwalifikacje. Zatem dobrym pomysłem jest uzyskanie możliwości nauczania kolejnego przedmiotu, szczególnie gdy komponuje się z tym dotychczas wykładanym. 

Studia podyplomowe - Nauczanie geografii i przyrody

Studia podyplomowe – kierunki

Jest wiele kierunków studiów podyplomowych, które pozwolą nauczycielom uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego i kolejnego przedmiotu. W zależności od posiadanego wykształcenia, zainteresowań bądź zapotrzebowania, można wybrać ten z nich, który słuchacz uzna za najbardziej przydatny w jego sytuacji. Często przedmioty łączone są parami powiązanymi tematycznie, co sprzyja również blokowemu systemowi nauczania, systematycznie wprowadzanemu do szkół. 

Jednym z przykładów może być kierunek Nauczanie geografii i przyrody – to bardzo dobre połączenie tym bardziej, że umożliwia nauczanie na różnych poziomach edukacji – co znacznie zwiększa możliwości zatrudnienia. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przyrody – przedmiotu w szkole podstawowej, oraz geografii – we wszystkich typach szkół (podstawowych, liceach, technikach oraz szkołach branżowych).

Geografia – wciąż popularna u maturzystów

Nauczyciele geografii posiadają dodatkowy atut – maturzyści wciąż bardzo chętnie wybierają ten przedmiot do zdawania na egzaminie dojrzałości. Zawody związane z geografią, bądź studia, które wymagają zdawania tego przedmiotu na maturze, mają swój stały popyt wśród uczniów. Nie dziwi więc zapotrzebowanie na kadrę dydaktyczną tej dziedziny.  

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w celu zmaksymalizowania uzyskiwanych kompetencji, proponuje kierunek studiów podyplomowych, pozwalający na przygotowanie do nauczania dwóch przedmiotów: zarówno przyrody, jak i geografii. Studia te adresowane są do nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać swoje doświadczenie, a także wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy i poszerzyć możliwości zawodowe. Każdemu nauczycielowi, któremu bliskie są tematy nauk przyrodniczych, można zadedykować ten kierunek studiów.