Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866831/studia/podyplomowe/nauczanie-przedmiotow-zawodowych-w-ramach-branzy-rolno-hodowlanej-rol/src-BlogNauczRolnHodow

Nie da się ukryć, że posiadanie dobrego wykształcenia jest ważne. Jednak nie każda młoda osoba myśli o ukończeniu studiów. Znaczna część młodzieży już po szkole ponadpodstawowej, chce mieć konkretny zawód i możliwość pracy w nim. Nie tylko szkoły zawodowe oferują taką możliwość, ale też technika. Uczy się w nich dłużej niż w liceum ogólnokształcącym, ale za to po jego ukończeniu można zdawać egzamin maturalny i egzamin państwowy, aby pozyskać tytuł technika. Taka szkoła nie zamyka więc drogi do zapisania się na studia wyższe, gdy uczeń zmieni zdanie. A jednocześnie otrzymuje się wykształcenie zawodowe, które pozwala na podjęcie pracy. Z racji tego, że wiele młodych osób wybiera tego typu szkoły, potrzebni są nauczyciele przedmiotów zawodowych. Taka potrzeba na rynku pracy może być dla nas okazją, aby uzyskać szybko potrzebne uprawnienia i móc zostać nauczycielem wybranej grupy przedmiotów zawodowych.

Każdy nauczyciel musi się rozwijać zawodowo. Do tego celu służą kursy czy seminaria. Jednak można zapisać się też na studia podyplomowe. Dzięki nim można pozyskać kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu. Z powodzeniem można się zapisać choćby na studia podyplomowe Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży rolno-hodowlanej (ROL), dzięki którym można pracować w szkołach o profilu rolno-hodowlanym. Oczywiście zapisać można się na studia w kierunku nauczania innego przedmiotu, czy z zakresu pedagogiki. Takie i inne kierunki studiów można znaleźć w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Na tej uczelni można studiować online co oznacza, że nie liczy się nasze miejsce zamieszkania, ponieważ nie musimy na zajęcia dojeżdżać na uczelnię, a nawet nie musimy wychodzić z domu.

Proponowana forma zajęć online jest równoważna ze studiami stacjonarnymi. Potwierdza to choćby to, że studia na WSKZ są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Każdy kierunek obejmuje zajęcia z zakresu stanowionego przez podstawę programową dla konkretnego zawodu. Zatem uczymy się tego samego co na studiach zaocznych czy stacjonarnych. Jednak sama forma nauki jest bardziej wygodna i pozwala na połączenie pracy zawodowej i studiów. Warto wiedzieć, że ta uczelnia działa już od 20 lat i posiada wydany certyfikat ISO.