Studia podyplomowe nauczanie przedmiotów zawodowych z branży Mechanicznej (MEC)

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866748/studia/podyplomowe/nauczanie-przedmiotow-zawodowych-w-ramach-branzy-mechanicznej-mec/src-BlogNauczMech

Szkoły zawodowe zwykle kojarzą się tylko z nauką konkretnych przedmiotów, które będą potrzebne do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Podobne zdanie wielu ludzi ma o technikach, jednak tutaj można nie tylko uczyć się zawodu i zdawać egzamin przed CKE, aby uzyskać tytuł technika, ale też uczyć się przedmiotów ogólnokształcących i podejść do matury. Obecnie wcale nie jest trudną ją zdać, bowiem wystarczy uzyskać tylko 30% punktów, aby móc cieszyć się pozytywnym świadectwem maturalnym, dzięki któremu można iść na studia.

Z racji tego, że coraz większa liczba młodych osób wybiera właśnie technika czy szkoły zawodowe, a nie licea ogólnokształcące, zaczyna brakować nauczycieli, którzy mają specjalistyczną wiedzę i mogą nauczać przedmiotów zawodowych. Na szczęście jest to też szansa, dla osób, które chcą uczyć w szkole i mają już wiedzę uzyskaną na przykład podstaw studiów magisterskich czy inżynierskich. Także już uczący nauczyciele mogą się dokształcić i uzyskać uprawnienia pozwalające do nauczania przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu.

Studia podyplomowe nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży Mechanicznej (MEC) są popularnym wyborem zarówno wśród nauczycieli, jak i osób, które chcą posiąść ten zawód. Obecnie, aby zostać nauczycielem potrzebne jest wyższe wykształcenie co najmniej II stopnia lub uzyskane podczas jednolitych studiów magisterskich. Ponadto trzeba mieć wykształcenie przedmiotowe w kierunku przedmiotu, którego chcemy nauczać. Może być ono uzyskane podczas studiów magisterskich, inżynierskich czy studiów podyplomowych. Dlatego też z łatwością można je uzyskać wybierając właśnie studia podyplomowe w kierunku nauczania przedmiotów zawodowych. Osoby, które zaczęły staż po roku szkolnym 2017/2018 muszą mieć też przygotowanie pedagogiczne, jakie też można uzyskać podczas studiów podyplomowych. A zatem nawet jeśli ktoś ukończył studia nie myśląc jeszcze o pracy nauczyciela, z powodzeniem może uzupełnić potrzebne kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Wymienione kierunki studiów oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Studiować można online, a więc na studia zapisać się może każda osoba i bez znaczenia jest gdzie mieszka lub też czy pracuje już zawodowo, ponieważ grafik nauki układamy sami. Oczywiście trzeba zrealizować podstawę programową ustalaną przez MEN, ale to my wybieramy czy uczymy się codziennie czy tylko w weekendy. Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.