Studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/118/studia/podyplomowe/pedagogika-opiekunczo-wychowawcza/src-BlogOpiek-Wychow

Studiowanie pedagogiki jeszcze kilka lat temu było po prostu modne. Obecnie jest wręcz potrzebne. Coraz większa liczba dzieci, młodzieży i dorosłych ma problemy, które nie łatwo jest rozwiązać samodzielnie. Choć nadal korzystanie z pomocy specjalisty nie jest powszechne, to na szczęście coraz więcej osób to robi. Zwłaszcza dzieci i młodzież w szkołach są pod nadzorem nauczycieli i pedagogów, którzy mogą zareagować w odpowiedni sposób, gdy widzą, że coś się dzieje. Jednakże warto wiedzieć, że nie każdy nauczyciel ma odpowiednie wykształcenie, aby być też pedagogiem, terapeutą czy doradcą zawodowym. Jeśli chcemy poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, musimy ukończyć konkretny kierunek studiów. W wypadku osób, które chcą podjąć pracę jako pedagog mogą to być studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo- wychowawcza.

Nauczyciele, którzy już pracują w zawodzie mogą z powodzeniem zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe przez korzystanie ze studiów podyplomowych. W ten sposób można zaliczyć kierunek, który pozwoli na nauczanie kolejnego przedmiotu szkolnego lub właśnie związany z prowadzeniem zajęć pedagogicznych. Kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest popularny, ponieważ pozwala na pracę na stanowisku wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego czy też w ośrodkach pedagogiczno-opiekuńczych. Podczas studiów można nabyć wiedzę właśnie z zakresu pedagogiki, ale też zdobyć umiejętności diagnostyczne, terapeutyczne czy wychowawcze. Dlatego można powiedzieć, że jest to świetny kierunek studiów dla osób, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą.

Gdzie można znaleźć takie studia? Między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia zawodowego oferuje studia podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawca. Studia trwają 3 semestry, które przekładają się na 350 godzin nauki, w czym mamy do zrealizowania 60 godzin zegarowych praktyk zawodowych. Te studia będą najlepsze dla osób już pracujących – nie tylko jako nauczyciele, ale ogólnie wszystkich tych, którzy chcą się dalej uczyć, ale mają na to mało czasu – ponieważ program nauczania realizowany jest online. Oznacza to, że studiujemy przez Internet, co jest dopuszczalną metodą nauki przez Ministra Edukacji Narodowej. Zwłaszcza, że ta uczelnia jest placówką renomowaną, która istnieje już od 20 lat i ma wydany certyfikat ISO świadczący o jej wysokiej jakości usług.