Studia podyplomowe Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe

Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe

Ostatnia aktualizacja artykułu: 21 grudnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866964/studia/podyplomowe/pomoc-psychologiczna-i-interwencje-kryzysowe/src-BlogPomPsych

Osoby pracujące w ośrodkach interwencji kryzysowej, psychologowie czy nawet pedagodzy szkolni codziennie zmagają się z wieloma wyzwaniami. Takie osoby muszą w pracy skupiać się na ocenie psychologicznej osób, którym trzeba pomóc. Jednak praca w szkole czy w ośrodkach pomocy wymaga też wiedzy na temat organizacji zajęć, a nawet umiejętności pozyskiwania środków na dofinansowanie prowadzenia takich zajęć. Przed osobami pracującymi w takich placówkach jest naprawdę dużo pracy.

Jak się do niej przygotować? Można wybrać choćby studia podyplomowe Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe online organizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Ten kierunek studiów przygotuje każdą chętną osobę do pracy w tej dziedzinie. Po ukończeniu studiów można pracować w ośrodkach interwencji kryzysowej lub też świadczyć pomoc na rzecz takich ośrodków. Ponadto dzięki nabyciu umiejętności tworzenia i prowadzenia systemów szkoleń psychoedukacyjnych będzie można pracować też z grupami osób w różnym wieku – od dzieci po dorosłych, którzy potrzebują ukierunkowania i pomocy.

Na kierunek pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe najczęściej zapisują się osoby, które chcą pracować w roli psychologów, terapeutów, pedagogów szkolnych czy też pracowników samorządowych w instytucjach związanych z pomocą rodzinom. Jednak dużo pożytku odniosą też kuratorzy społeczni, policjanci, strażacy, a nawet pracownicy poradni specjalistycznych. Oczywiście także osoby, które pracują w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a nawet w przedszkolach i szkołach odniosą pożytek z posiadania wiedzy z tego zakresu.

Studia online również opierają się o podstawę programową układaną przez Ministra Edukacji Narodowej. Dlatego też warto się nimi zainteresować, zwłaszcza gdy nie możemy studiować stacjonarnie z jakiegoś powodu. Podczas nauki przez e-learning to my decydujemy, w jakie dni się uczymy i przez ile godzin. Dzięki temu łatwiej jest pogodzić studiowanie z pracą zawodową. W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego wszystkie studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dlatego po ich ukończeniu możemy mieć pewność, że otrzymamy pracę w wybranym przez nas zawodzie i będziemy do niej dobrze przygotowani.